Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

12 Października 2018

W czwartek, 11 października br., w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy z siedzibą w Zabrzu, odbyło się 20 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, a udział w nim wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze, Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A., Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń oraz zakładów górniczych: SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy, PGG S.A. Oddział KWK Sośnica, PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i ZG "SILTECH" Sp. z o.o.

W trakcie spotkania omówiono aktualny stan przedsięwzięć dotyczących:

  • modernizacji i podwyższenia wałów rzeki Kłodnicy w dzielnicy Makoszowy,
  • inwentaryzacji starych wyrobisk i pustek poeksploatacyjnych występujących w granicach użytkowania górniczego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
  • ograniczenia emisji hałasu do środowiska z instalacji stacji wentylatorów szybu „Mikołaj” i budynku przetwornic maszyny wyciągowej szybu „Pawłów Górny”.

Szczególną uwagę poświęcono ostatnim z wymienionych działań z uwagi na liczne skargi mieszkańców Zabrza, kierowane do władz miasta i użytkowników instalacji.

Przedstawiciele SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi poinformowali, że rozpoczęły się już prace polegające na doraźnym wyciszeniu stacji wentylatorów szybu „Mikołaj”, których zakończenie planuje się na połowę grudnia br. Wybrano również wykonawcę zadania polegającego na budowie stacji wentylatorów przy szybie „Staszic”, które do końca 2019 roku całkowicie rozwiąże problem ponadnormatywnej emisji hałasu z instalacji przy szybie „Mikołaj”.

Natomiast przedstawiciel KWK Ruda Ruch Bielszowice poinformował o zakończeniu wyciszenia budynku przetwornic maszyny wyciągowej „Pawłów Górny” w Zabrzu i osiągnięciu dopuszczalnych poziomów emisji hałasu.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej przez ZG „SILTECH” Sp. z o.o. i KWK Ruda Ruch Bielszowice w okresie II i III kwartału 2018 r. oraz zamierzenia eksploatacyjne na najbliższe półrocze. Omówiono również aktualny stan likwidacji zakładu górniczego KWK „Makoszowy” oraz realizację wniosków o naprawę szkód górniczych i wielkości poniesionych na ten cel nakładów.

do góry