Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.

12 Października 2018

W czwartek, 11 października br., w siedzibie PGG S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Murcki-Staszic w Katowicach, odbyło się 19. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Wujek.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG S.A., dokonanej
w okresie II i III kwartału 2018 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto omówiono postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A., a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG S.A.

Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych
z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego – w IV kwartale 2018 r. i I kwartale 2019 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów
na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry