do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Piast-Ziemowit

04 Października 2019

W czwartek, 3 października br. w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, odbyło się 19. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Uczestniczyli w nich zastępca Burmistrza Miasta Bierunia i dyrektor KWK Piast – Ziemowit w Bieruniu oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A., a także KWK Piast - Ziemowit.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III  kwartale 2019 r., z podaniem informacji na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej, wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej. Ponadto przedstawiono problematykę dotyczącą: stanu zaawansowania prac w dolinie potoku Bijasowickiego, prac wykonywanych wzdłuż potoku Stawowego oraz przedstawiono problemy i tematy nurtujące władze miasta, związane z działalnością kopalni. Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie IV kwartału 2019 r. i I kwartału 2020 r., zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00