Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Piast-Ziemowit

4 Października 2019

W czwartek, 3 października br. w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, odbyło się 19. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Uczestniczyli w nich zastępca Burmistrza Miasta Bierunia i dyrektor KWK Piast – Ziemowit w Bieruniu oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A., a także KWK Piast - Ziemowit.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III  kwartale 2019 r., z podaniem informacji na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej, wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej. Ponadto przedstawiono problematykę dotyczącą: stanu zaawansowania prac w dolinie potoku Bijasowickiego, prac wykonywanych wzdłuż potoku Stawowego oraz przedstawiono problemy i tematy nurtujące władze miasta, związane z działalnością kopalni. Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie IV kwartału 2019 r. i I kwartału 2020 r., zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry