do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

23 Listopada 2018

W czwartek, 22 listopada br. w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek w Bytomiu, odbyło się 15. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.

W spotkaniu, któremu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia oraz przedstawiciele: Zarządu Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, Urzędu Miasta w Bytomiu, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji, Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary”, KWK „Centrum” i ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o.

Podczas pierwszej części posiedzenia omówiono uchwały podjęte na poprzednim – majowym spotkaniu, które dotyczyły wyników obserwacji wpływów eksploatacji górniczej na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia oraz autostrady A-1 i linii PKP Tarnowskie Góry-Bytom.

Następnie przedstawiciele zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary” i ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o., zaprezentowali informacje o eksploatacji górniczej dokonanej w okresie ostatniego półrocza oraz eksploatacji projektowanej na najbliższe dwa kwartały. Omówiono również wpływy tych eksploatacji na powierzchnię terenu miasta Bytom oraz omówiono realizację rzeczowo-finansową planu usuwania szkód górniczych za III kwartały 2018 r. Ponadto przekazano informacje dotyczące skutków wstrząsów wysokoenergetycznych związanych z eksploatacją górniczą na obiekty budowlane na powierzchni terenu.

Przedstawiciel KWK „Centrum” zaprezentował aktualny stan likwidacji obiektów budowlanych zakładu górniczego i wyrobisk oraz zamierzenia w tym zakresie na najbliższe dwa kwartały. Omówiono również bieżącą pracę Centralnej Pompowni „Bolko” oraz zakres usuwania szkód górniczych realizowany przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00