Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

23 Listopada 2018

W czwartek, 22 listopada br. w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek w Bytomiu, odbyło się 15. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.

W spotkaniu, któremu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia oraz przedstawiciele: Zarządu Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, Urzędu Miasta w Bytomiu, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji, Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary”, KWK „Centrum” i ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o.

Podczas pierwszej części posiedzenia omówiono uchwały podjęte na poprzednim – majowym spotkaniu, które dotyczyły wyników obserwacji wpływów eksploatacji górniczej na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia oraz autostrady A-1 i linii PKP Tarnowskie Góry-Bytom.

Następnie przedstawiciele zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary” i ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o., zaprezentowali informacje o eksploatacji górniczej dokonanej w okresie ostatniego półrocza oraz eksploatacji projektowanej na najbliższe dwa kwartały. Omówiono również wpływy tych eksploatacji na powierzchnię terenu miasta Bytom oraz omówiono realizację rzeczowo-finansową planu usuwania szkód górniczych za III kwartały 2018 r. Ponadto przekazano informacje dotyczące skutków wstrząsów wysokoenergetycznych związanych z eksploatacją górniczą na obiekty budowlane na powierzchni terenu.

Przedstawiciel KWK „Centrum” zaprezentował aktualny stan likwidacji obiektów budowlanych zakładu górniczego i wyrobisk oraz zamierzenia w tym zakresie na najbliższe dwa kwartały. Omówiono również bieżącą pracę Centralnej Pompowni „Bolko” oraz zakres usuwania szkód górniczych realizowany przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji.

do góry