Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Barbórka WUG w Filharmonii Śląskiej

Barbórka WUG w Filharmonii Śląskiej

22 Listopada 2018

W czwartek, 22 listopada br., w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, odbyła się uroczystość barbórkowa nadzoru górniczego. Spotkanie to pracownicy nadzoru górniczego rozpoczęli wspólną Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Katowicach, którą celebrował biskup pomocniczy i wikariusz generalny archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk. 

W tych tradycyjnych obchodach WUG udział wzięło kilkaset osób. Wśród gości byli przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, wojska, instytucji współpracujących z WUG oraz delegacje zakładów górniczych z całej Polski wydobywających różnorodne kopaliny (węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropę, rudy miedzi, kruszywa, sól, siarkę). 

Obchody Dnia Górnika WUG były nie tylko wielkim świętem nadzoru górniczego, ale również wszystkich, którzy pracują i działają na rzecz  poprawy bezpieczeństwa pracy w przemyśle wydobywczym na terenie całej Polski. Po raz kolejny, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2013 r., przyznał Odznaki Honorowe Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, zwłaszcza za sukcesy w zakresie projektowania, wprowadzania i popularyzowania nowych rozwiązań technicznych oraz prac badawczych. Wyróżnienia te otrzymali: Sławomir Brodziński, Piotr Bukalski, Wojciech Cieniawski, Bogusław Czapka, Henryk Danisz, Włodzimierz Etryk, Waldemar Hałas, Dariusz Jach, Jerzy Janowicz, Józef Kabiesz, Zdzisław Kłeczek, Dominik Kolorz, Mirosław Laskowski, Roman Macuga, Andrzej Malesza, Stanisław Malik, Andrzej Małysiak, Paweł Markowski, Ryszard Mielimąka, Jan Omachel, Daniel Ozon, Andrzej Pakura, Michał Pinkowski, Stanisław Prusek, Eugeniusz Ragus, Włodzimierz Sarnecki, Paweł Stabla, Piotr Walczak, Antoni Wojaczek, Jerzy Wróbel, Marian Zmarzły, Andrzej Zorychta, Jan Dulewski.

Podczas uroczystości barbórkowej pracownicy nadzoru górniczego zostali odznaczeni wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżami Zasługi.

Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano Mariana Cegłowskiego i Dariusz Katana. Srebrnym Krzyżem Zasługi: Krzysztofa Hordyniaka, Piotra Kujawskiego, Krzysztofa Paraszczuka Artura Sowę oraz Alicję Stefaniak.

Brązowy Krzyż zasługi otrzymali: Dariusz Bladocha, Bogdan Jankowski, Jarosław Królikowski, Krzysztof Krótki, Wojciech LeśniowskiAdam Maj, Wojciech Nalewajski oraz Andrzej Prokop.

Na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Minister Energii w uznaniu zasług oraz za wieloletnią i aktywną pracę zawodową na rzecz rozwoju górnictwa wyróżnił odznaką honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP”. Wyróżnienie otrzymali: Marek Chorowski, Kamil Długosz, Rafał Kurs, Jarosław Mgłosiek, Mariusz Muliński, Jerzy Nycz, Ewa Odrobina, Rafał Przewiejski, Zenon Rewer, Krzysztof Rogulski, Marcin Skrobisz, Beata Strzelec.

Ponadto na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Minister Energii nadał Panu Marcinowi Krupie – Prezydentowi Miasta Katowice stopień górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia.

Uwzględniając długoletnią współpracę mającą na celu podnoszenie standardów bezpieczeństwa pracy w górnictwie, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego postanowił wręczyć, sięgający tradycją dawnych wieków, symbol honoru, wolności i godności górnika, symbol władzy wyższych urzędników górniczych i nadzoru, honorową szpadę górniczą Panu Martinowi Štemberce, Prezesowi Czeskiego Urzędu Górniczego.

Natomiast Prezes WUG Adam Mirek oraz wiceprezes WUG Piotr Wojtacha zostali odznaczeni przez szefa czeskiego nadzoru górniczego resortowym medalem „Jiriho Agrycoly” za zasługi w rozwój czeskiego górnictwa.

Fundacja „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego, której celem jest osiągnięcie przez polskie górnictwo najwyższych światowych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, postanowiła przyznać wyróżnienia za poprawę bezpieczeństwa pracy - statuetki „Skarbnika”.

Wyróżniania te z rąk Prezesa WUG Adama Mirka i prof. Krzysztofa Cybulskiego, Prezesa Fundacji „Bezpieczne Górnictwo”, odebrali:

  • Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w uznaniu szczególnych zasług obu tych kopalń w zakresie: bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych, bezpieczeństwa prowadzenia ruchu turystycznego w podziemnych wyrobiskach, krzewienie tradycji i kultury górniczej oraz ochrony i propagowania dziedzictwa industrialnego,
  • Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica” należąca do Polskiej Grupy Górniczej S.A. za efektywne i nowoczesne działania restrukturyzacyjne oraz bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,
  • Zakład Górniczy „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu za utrzymywanie wysokich standardów bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,
  • Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za utrzymywanie wysokich standardów bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel brunatny.

Ponadto do elitarnego grona „Dzielnych Górników” w tym roku dołączyli trzej ratownicy górniczy:

  • Paweł Stabla z KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju,
  • Wojciech Cieniawski z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu,
  • Michał Pinkowski z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

Wyróżnieniem oraz gratyfikacjami finansowymi nagrodzono ich za wzorową postawę, ofiarność i szczególne zaangażowanie w czasie akcji ratowniczej po tąpnięciu zaistniałym w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.

Nagrodą tą honorowani są górnicy wyróżniający się niezwykłą odwagą i rozwagą w ekstremalnie trudnych sytuacjach zawodowych, którzy przyczynili się do ratowania życia i zdrowia własnego lub kolegów, podczas różnorodnych akcji w zakładach górniczych. To prestiżowe wyróżnienie działająca przy WUG Fundacja „Bezpieczne Górnictwo” po raz pierwszy przyznała w 2010 r.

Ponadto Fundacja „Bezpieczne Górnictwo” im. Prof. Wacława Cybulskiego postanowiła wyróżnić 3 prace magisterskie. Nagrodzeni to:

- mgr inż. Paweł Grabiec za pracę zatytułowaną „Opracowanie i animacja technologii likwidacji filarów w procesie eksploatacji rud metali systemem filarowo-komorowym”, która został obroniona na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Promotorem był dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, adiunkt w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

- mgr inż. Radosław Karbowski za pracę zatytułowaną „Analiza celowości zastosowania betonu natryskowego dla poprawy stateczności i funkcjonalności projektowanego chodnika odstawczego do pokładu 407/4 w Polu „L” PGG S.A. oddział KWK „Wujek”, która została obroniona na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej;

- mgr inż. Rafał Darnia za pracę zatytułowaną „Stan i kierunki rozwoju profilaktyki dla wybranych zagrożeń naturalnych w KWK Ruda, która została obroniona na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej;

Uroczystości barbórkowe w Filharmonii Śląskiej uświetnił występ Aleksandra Grotowskiego, kompozytora i wykonawcy wierszy Andrzeja Waligórskiego oraz tekstów Artura Andrusa.

Barbórkowej uroczystości nadzoru górniczego patronowały medialnie redakcje: TVP Katowice, Trybuny Górniczej, Gościa Niedzielnego, Nowego Przemysłu, Radia eM i portali internetowych: nettg.pl oraz wnp.pl.

do góry