do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z kierownikami ruchu i służbami bhp odkrywkowych zakładów górniczych

13 Marca 2019

 

W dniach 5 i 12 marca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie odbyły się spotkania z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz osobami pełniącymi zadania służby bhp w tych zakładach, na których omówiono zagadnienia dotyczące:

 

  • przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w odkrywkowych zakładach górniczych w roku ubiegłym oraz pierwszych miesiącach tego roku, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków zaistniałych na terenie właściwości miejscowej OUG w Lublinie,
  • zasad organizacji pracy przy maszynach wydobywczych i transportowych,
  • kryteriów zaliczania złóż lub wyrobisk do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego i osuwiskowego w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • najczęstszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w odkrywkowych zakładach górniczych.

W spotkaniach uczestniczyli kierownicy ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z województwa lubelskiego i podlaskiego oraz przedstawiciele służb bhp z odkrywkowych zakładów górniczych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00