Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo pracy w zakładzie górniczym L.W. Bogdanka

Bezpieczeństwo pracy w zakładzie górniczym L.W. Bogdanka

8 Marca 2019

W czwartek, 7 marca br. w siedzibie zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z przedstawicielami Zarządu i kierownictwem kopalni oraz Kierownikami Działów Górniczych i pracownikami służb BHP podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego. Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia górników, w tym zwiększenie skuteczności oddziaływania osób dozoru ruchu na poprawę bezpieczeństwa oraz promocję bezpiecznych zachowań podległych pracowników zakładu górniczego .

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładzie górniczym L.W. Bogdanka;
  • podjęte lub konieczne do podjęcia działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego;
  • analizę stanu wypadkowości za 2018 r. i lata poprzednie w podmiotach świadczących usługi na rzecz zakładu górniczego L.W. Bogdanka. Szczególną uwagę zwrócono na utrzymującą się dużą liczbę wypadków lekkich, a także na strukturę i przyczyny tych wypadków w zależności od wieku i stażu pracy poszkodowanych;
  • nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników urzędu górniczego podczas kontroli podmiotów, w tym niebezpieczne zachowania pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym;
  • zrealizowane działania w 2018 r. mające wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planowane na rok 2019 przedsięwzięcia służb BHP firm zewnętrznych mające poprawić stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
do góry