Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu i służbami bhp (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu i służbami bhp odkrywkowych zakładów górniczych

13 Marca 2019

 

W dniach 5 i 12 marca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie odbyły się spotkania z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz osobami pełniącymi zadania służby bhp w tych zakładach, na których omówiono zagadnienia dotyczące:

 

  • przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w odkrywkowych zakładach górniczych w roku ubiegłym oraz pierwszych miesiącach tego roku, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków zaistniałych na terenie właściwości miejscowej OUG w Lublinie,
  • zasad organizacji pracy przy maszynach wydobywczych i transportowych,
  • kryteriów zaliczania złóż lub wyrobisk do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego i osuwiskowego w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • najczęstszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w odkrywkowych zakładach górniczych.

W spotkaniach uczestniczyli kierownicy ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z województwa lubelskiego i podlaskiego oraz przedstawiciele służb bhp z odkrywkowych zakładów górniczych.

do góry