Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ocena stanu bhp w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź (..)

Ocena stanu bhp w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

19 Marca 2019

W poniedziałek, 18 marca br. w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, odbyła się narada, której tematem była ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy maszynach i urządzeniach energomechanicznych w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, kierownictwo Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, przedstawiciele przedsiębiorcy, kierownictwo ruchu zakładów górniczych o specjalności eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, a także przedstawiciele wiodących firm wykonujących określone czynności w ruchu zakładów górniczych.

Podczas narady omówiono główne przyczyny i okoliczności wypadków energomechanicznych zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. na przestrzeni ostatnich trzech lat, a w szczególności powstałych podczas eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, transportu osób, robót wykonywanych w wyrobiskach dołowych oraz pożarów. Przedstawiono również informację o charakterystycznych nieprawidłowościach stwierdzanych podczas kontroli przeprowadzanych w zakładach górniczych przez pracowników inspekcyjno-technicznych nadzoru górniczego. Ponadto, przedstawiciele przedsiębiorcy omówili podjęte działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych oraz zmniejszenia wypadkowości w powyższych obszarach.

do góry