godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Aparaty ucieczkowe muszą być sprawne

Aparaty ucieczkowe muszą być sprawne

17 Listopada 2015

17 listopada br. odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Górnictwa Węgla Kamiennego, działającej w ramach Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Tematem obrad były działania organów nadzoru górniczego w zakresie stosowania w zakładach górniczych ucieczkowych aparatów regeneracyjnych typu KA-60.

 

Zapoznano się także  z informacjami o wynikach badań 24 aparatów ucieczkowych, które zostały dostarczone z KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” (po zaistniałym 6 października 2014 r. zapaleniu metanu) do Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu CSRG S.A. Dysponentem tych ustaleń jest prokuratura prowadząca postepowanie w sprawie katastrofy, w której życie straciło pięciu górników, a 25 osób zostało rannych. W trakcie spotkania zaprezentowano także informacje o stanie bezpieczeństwa w polskim górnictwie w br.

 

Przedstawiciele zarządów spółek węglowych zreferowali zakres i wyniki prowadzanych w podległych im kopalniach kontroli aparatów ucieczkowych oraz działania zmierzające do wyeliminowania z dalszego stosowania urządzeń o wątpliwej jakości. Podczas dyskusji podkreślano, że w zaopatrzeniu górników w sprzęt ochrony osobistej jednym z warunków przetargowych powinna być możliwość przeprowadzania kontroli sprawności aparatów podczas użytkowania bez konieczności ich wyeliminowania z dalszego stosowania. Obecnie takich możliwości nie ma. Producenci powinni to jednak uwzględnić w ofertach rynkowych, i niektórzy już nad tym pracują. Prototypy nowych rozwiązań zasygnalizowano w prezentacjach przedstawicieli firm uczestniczących w posiedzeniu.

 

Z ustaleń nadzoru górniczego wynika, że w kopalniach węgla kamiennego w użytkowaniu jest obecnie 48761 aparatów typu KA-60. Te przysparzające najwięcej kłopotów, wyprodukowane w roku 2009 i 2010, są sukcesywnie wycofywane z użytkowania.

 

Jak zapewnił prowadzący obrady Wojciech Magiera – wiceprezes WUG, wnioski z dzisiejszego posiedzenia wykorzystane zostaną do sformułowania projektu działań systemowych zmierzających do poprawy sytuacji. Zgłaszane wnioski dotyczyły m.in.: odpowiedzialności przedsiębiorców za prawidłowy dobór środków zabezpieczających pracowników zatrudnionych pod ziemią; nieskuteczność przeprowadzanych kontroli przez producenta aparatów; ewentualnych zmian konstrukcyjno-materiałowych w ich budowie, umożliwiających ich kontrolę bez eliminacji z dalszej eksploatacji; ponownej oceny terminu ważności i czasu użytkowania aparatów KA-60: opracowania jednolitej, standardowej procedury kontrolnej we wszystkich kopalniach.

 

Do 15 grudnia br. do Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG powinny wpłynąć informacje o wynikach kontroli ucieczkowych aparatów regeneracyjnych typu KA – 60, których termin używania kończy się w 2015 roku. Do ich przeprowadzenia w kopalniach zobowiązał przedsiębiorców prezes WUG, w pismach z 4 listopada br. skierowanych do ich zarządów.

do góry