godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Będą nowe przepisy prowadzenia ruchu zakładów (..)

Będą nowe przepisy prowadzenia ruchu zakładów górniczych

19 Maja 2016

Będą nowe przepisy prowadzenia ruchu zakładów górniczych.

Krzysztof Tchórzewski - minister energii powołał Zespół do spraw oceny funkcjonowania przepisów dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych. Ośmioosobowy zespół pracował będzie pod przewodnictwem Grzegorza Tobiszowskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Zastępcą przewodniczącego jest Mirosław Koziura - prezes WUG.  W posiedzeniach zespołu uczestniczyć będą  zaproszeni eksperci, przedstawiciele sektora górniczego (z głosem doradczym).

Obowiązujące obecnie przepisy regulujące ruch podziemnych zakładów górniczych są obszerne i szczegółowe. Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu zakładów górniczych, w tym postęp techniczny oraz w zakresie bhp, powodują, że konieczne jest przygotowanie nowych  rozporządzeń. Wypracowane zostaną na podstawie analizy obecnych regulacji prawnych w kontekście ich użyteczności, zasadności i uproszczenia.

Sprecyzowano sześć zasadniczych zadań tego Zespołu. A mianowicie:

- identyfikacja obszarów wymagających regulacji;

-  analiza przepisów w celu ich uproszczenia;

- skatalogowanie przypadków, w których przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego;

- wskazanie przepisów technicznych, które wymagają zmian;

- wdrożenie wyników strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, który jest realizowany z inicjatywy WUG przez różne ośrodki naukowe na zlecenie NCBiR;

- opracowanie projektów aktów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze  (z 9 czerwca 2011 r.)  w zakresie BHP w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych.

Obsługę prac Zespołu zapewni WUG, który ma w jego składzie pięcioosobową reprezentacje.

do góry