Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Delegacja chińskiego nadzoru górniczego w WUG

Delegacja chińskiego nadzoru górniczego w WUG

5 Września 2016

Ostatnie dziesięć lat w chińskim górnictwie przyniosło kolosalne zmiany: wydobycie zwiększyło się niemal dwukrotnie, liczba wypadków śmiertelnych zmalała w tym czasie o 80 proc., zlikwidowano 20 tysięcy najniebezpieczniejszych kopalń. O strategii pekińskiego rządu w branży wydobywczej rozmawiano 5 września br., podczas wizyty chińskiej delegacji Państwowej Administracji Bezpieczeństwa w Kopalniach Węgla w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.

Sześcioosobowej delegacji chińskiego nadzoru górniczego oraz największych chińskich kopalń węgla kamiennego przewodniczył Li Wanjiang, zastępca dyrektora Państwowej Administracji Bezpieczeństwa w Kopalniach Węgla. Wojciech Magiera, wiceprezes WUG zapoznał gości ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem polskiego nadzoru górniczego oraz zagrożeniami występującymi w polskich kopalniach. Krzysztof Król, dyrektor Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG przedstawił główne przyczyny wypadków w polskim górnictwie w ostatnich latach. Goście szczególnie interesowali się sankcjami nakładami na osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych (w Chinach maksymalna kara to siedem lat pozbawienia wolności) oraz metodami zwalczania zagrożenia metanowego w polskich kopalniach.  

Z informacji przekazanych przez Li Wanjianga wynika, że wdrażana od dwóch lat przez chiński rząd strategia dla górnictwa przynosi wymierne efekty. Problemy i wyzwania górnictwa chińskiego oraz polskiego są podobne, choć są bardzo odmienne pod względem ilości wydobycia, liczby kopalń i stanu zatrudnienia. Wśród ok. 9 tys. kopalń węgla kamiennego są zakłady o najwyższym światowym standardzie technicznym, ale są również i takie, które nie są w stanie podołać nowym wymogom w zakresie bezpieczeństwa pracy. 60 proc. kopalń o przestarzałych metodach fedrunku ma zaledwie około 10 procentowy udział w rocznym wydobyciu, ale generuje około 60 proc. wszystkich wypadków w chińskim górnictwie. Dlatego w strategii rządowej przewidziano ich stopniowe eliminowanie z rynku poprzez zapewnienie pomocy, w tym finansowej, na rozwiązywanie problemów w zakresie poprawy bezpieczeństwa w najnowocześniejszych kopalniach.

Nacisk na bezpieczeństwo i poszanowanie złóż kopalin stwarzają pole do współpracy i wymiany doświadczeń polskiego i chińskiego nadzoru górniczego oraz wzajemnego uczenia się najskuteczniejszych rozwiązań podobnych problemów.

do góry