godło Polski
PL EN

Górnictwo dla zdrowia

27 Czerwca 2016

 Górnictwo kojarzy się powszechnie z surowcami energetycznymi. A ma ono różnorodne walory niezbędne dla funkcjonowania gospodarki narodowej, a także zdrowia każdego z nas. Wśród ponad 7 tys. zakładów górniczych objętych nadzorem górniczym w Polsce są 73 wydobywające wody lecznicze, solanki i wody termalne.

Górnictwo bezpośrednio przyczyniające się poprawy kondycji zdrowotnej Polaków to według stanu na 31. grudnia 2015 r.:

- 5 zakładów górniczych eksploatujących solanki,

- 15 zakładów górniczych eksploatujących wody termalne,

- 8 uzdrowiskowych zakładów górniczych eksploatujących wody lecznicze i dodatkowo metodą odkrywkową złoża torfów leczniczych (borowiny),

- 12 uzdrowiskowych zakładów górniczych eksploatuje wody lecznicze zawierające siarkowodór.

 

Zakres nadzoru nad ruchem  tych zakładów górniczych wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze i obejmuje przede wszystkim: bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo pożarowe, gospodarkę złożem kopaliny w procesie wydobywczym i ochronę środowiska.

Wody lecznicze, solanki i wody termalne choć służą zdrowiu to ich wydobywanie nie jest  w pełni przyjazne dla pracowników tych zakładów górniczych. Najpoważniejszymi zagrożeniami w tego typu zakładach są:

- zagrożenie wybuchem związane ze współwystępowaniem metanu (np. Ustroń, Rabka, Łapczyca);

- zagrożenie  wystąpienia atmosfery niezdatnej do oddychania, wynikające z współwystępowania dwutlenku węgla w wodach leczniczych (np. szczawy w rejonie Krynicy, Muszyny, Szczawnicy i Szczawna Zdroju);

- zagrożenie toksyczne, związane z współwystępowaniem siarkowodoru w wodach leczniczych (np. rejon Buska Zdroju, Przerzeczyn).

 

Przedmiotem kontroli prowadzonych przez nadzór górniczy jest przede wszystkim wywiązywanie się przedsiębiorców z obowiązków rozpoznawania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego oraz podejmowania środków profilaktycznych zmierzających do zapobiegania i usuwania zagrożeń.

do góry