godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Górnictwo w raportowej pigułce

Górnictwo w raportowej pigułce

26 Maja 2015

Na stronie internetowej WUG zamieszczony został plik pt. Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2014 roku. Link https://www.wug.gov.pl/bhp/stan_bhp_w_gornictwie ( PDF - 2014).

 

Ten raport jest kompendium wiedzy o zagrożeniach występujących w zakładach wydobywających kopaliny, trendach wypadkowych, chorobach zawodowych górników i zgonach naturalnych podczas wykonywania pracy, o wykorzystywaniu zlikwidowanych zakładów górniczych w celach turystycznych, sanatoryjnych i leczniczych, a także działaniach nadzoru górniczego prewencyjnych i represyjnych oraz priorytetach w 2015 r.

 

Raport w formie papierowej zostanie przesłane zarządom największych spółek górnictwa podziemnego, ministrom odpowiedzialnym za politykę państwa w zakresie racjonalnego i bezpiecznego wydobywania kopalin oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i Państwowej Inspekcji Pracy.

 

- Coroczne raporty są lustrem przemian zachodzących w górnictwie i ujawniających się nowych zagrożeń. Jestem przekonany, że ogromna praca analityczna naszych inspektorów i prawników pomaga przedsiębiorcom górniczym i politykom w podejmowaniu decyzji wpływających na funkcjonowanie branży wydobywającej kopaliny. Przyczyny wypadków i niebezpiecznych zdarzeń na ogół są po stronie człowieka, ale trzeba brać pod uwagę, że błąd pracownika w polskim górnictwie jest sprzężony z pogarszającymi się warunkami górniczo-

-geologicznymi , w tym zagrożeniami naturalnymi. Ilość zatrzymywany niebezpiecznych robot górniczych, ruchu maszyn i urządzeń przez naszych inspektorów wskazuje jak ciągle duże są potrzeby w poprawie organizacji i dyscypliny pracy w zakładach górniczych oraz eliminowaniu ryzykownych zachowań i egzekwowania przy tym współodpowiedzialności pracowników. Realizacja wniosków wynikających z raportu przez przedsiębiorców w bieżącej działalności z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników – mówi Mirosław Koziura, prezes WUG.

 

Z analizy sytuacji w polskim górnictwie i danych liczbowych wynikają dla nadzoru górniczego następujące priorytety w bieżącej działalności kontrolnej:

- zagrożenie metanowe, m.in. prowadzona profilaktyka i dokładny monitoring w celu uniknięcia katastrof górniczych;

- zagrożenie związane z opadem skał ze stropów i ociosów;

- funkcjonowanie w kopalniach układów transportowych, w tym przewozu pracowników do i z miejsca pracy;

- stosowanie właściwych technologii prowadzenia robót we wszystkich rodzajach górnictwa;

- funkcjonowanie kopalń objętych restrukturyzacją.

 

Statystyka rejestrowanych w górnictwie zgonów naturalnych ( w latach 2009-2014 – łącznie 87, z tego aż ok.74 proc. w kopalniach węgla kamiennego) wykazuję, że spowodowane były przeważnie ostrą niewydolnością krążeniowo-oddechową. WUG apeluje do przedsiębiorców górniczych o uwzględnianie wykrywania wczesnych objawów choroby wieńcowej w badaniach okresowych i wstępnych pracowników.

do góry