godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Karbidki dla dziennikarzy po raz piąty

Karbidki dla dziennikarzy po raz piąty

29 Grudnia 2014

Za opublikowane w 2014 roku materiały dziennikarskie będą nagrody: pieniężne, statuetki Karbidki oraz dyplomy. Zgłoszenia uczestników do piątej edycji Konkursu Dziennikarskiego "Karbidka" będą przyjmowane do
15 lutego 2015 r. Podobnie, jak w poprzednich edycjach tego konkursu, wyróżnienia przyznawane będą za promocję:
- zasad bhp w górnictwie,
- napiętnowanie złych nawyków,
- popularyzację dobrych praktyk i rozwiązań systemowych,
- roli nadzoru górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa pracy.

Mirosław Koziura, prezes WUG zapewnia, że konkurs dla dziennikarzy ma kilka celów.

- Jest on podziękowaniem i nagrodą za rzetelność dziennikarską oraz uporczywość w podejmowaniu trudnych, niekiedy anty newsowych tematów, ale istotnych ze względu na ich wagę społeczną. Konkurs akcentuje znaczenie przestrzegania przepisów i zasad bhp w funkcjonowaniu każdego zakładu górniczego. A niestety, nie dla każdego zatrudnionego w przemyśle wydobywczym jest to oczywiste, co widzimy na przykład podczas ustalania przyczyn wypadków. Chcielibyśmy, by liderzy bezpieczeństwa byli swoistymi celebrytami w kopalniach, by na nich wzorowali się koledzy z oddziału. Bez mediów nie zmienimy mentalności, nie upowszechnimy innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk – mówi M. Koziura.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Mogą w nim uczestniczyć dziennikarze prasy, radia i telewizji regionalnych i ogólnopolskich, a także redakcji portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały rozpowszechnione w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Organizatorami Konkursu, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. Wacława Cybulskiego, która działa przy WUG.

"Karbidki" przyznawane są za promocje szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy ponad 200 tys. osób zatrudnionych w przemyśle wydobywczym w Polsce czyli w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym. Materiały dziennikarskie opublikowane w 2014 roku oceniać będzie Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem Mirosława Koziury, prezesa WUG. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego). Prace konkursowe (koniecznie wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową) należy przesyłać na adres: Gabinet Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice. Z dopiskiem Konkurs Dziennikarski "Karbidka". Zgłoszenia można także złożyć osobiście w WUG, pok. 32.

Prace dziennikarskie będą oceniane na podstawie publikacji z podaniem daty i nazwy programu, tytułu gazety lub czasopisma oraz kopii zgłaszanych do konkursu materiałów na płytach DVD lub CD, do których należy dołączyć formularz zgłoszeniowy ( formularz do wypełnienia w załączniku). Kapituła Konkursu na podstawie oceny nadesłanych materiałów przyzna cztery równorzędne nagrody pieniężne w kategoriach: prasa i portale internetowe; radio; telewizja. Kapituła zastrzega sobie prawo do innego podział nagród, zależnie od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 20 marca 2015 r.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku, podczas plenarnej sesji XVII Konferencji z cyklu "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie".

Laureatami poprzednich edycji Konkursu Dziennikarskiego "Karbidka" są:

- w 2014 roku w kategorii prasa i portale internetowe: Karolina Baca-Pogorzelska z dziennika Rzeczpospolita, Maciej Dorosiński z portalu nettg.pl oraz Witold Gałązka z tygodnika branżowego Trybuna Górnicza; w kategorii radio i telewizja: Przemysław Adamski z TVP Katowice oraz Andrzej Lampart z TVP Wrocław.
- w 2013 roku w kategorii prasa i portale internetowe: Marek Błoński z PAP oraz Jerzy Chromik z tygodnika Trybuna Górnicza; w kategorii radio i telewizja: Przemysław Adamski z TVP Katowice oraz Andrzej Lampart z TVP Wrocław.
- w 2012 roku w kategorii prasa i portale internetowe : Karolina Baca z Rzeczpospolitej, Kajetan Berezowski z Trybuny Górniczej i portalu NETTG, Sławomir Starzyński z Nowego Górnika; w kategorii radio i telewizja: Monika Krasińska z Radia Katowice
- w 2011 r.: Marek Błoński z Polskiej Agencji Prasowej, Jerzy Chromik z Trybuny Górniczej i portalu NETTG, Monika Krasińska z Radia Katowice; Aldona Minorczyk-Cichy z Dziennika Zachodniego, Polska The Times.

do góry