godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie o metanie

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie o metanie

28 Maja 2015

28 maja br. odbyło się XXXVI posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, która jest organem doradczym prezesa WUG. Członkowie Komisji zapoznali się z prezentacją stanu bezpieczeństwa w polskim górnictwie w ub.r. oraz aktualną sytuacją wypadkową w zakładach górniczych. W porządku obrad znalazły się także zagadnienia dotyczące stanu zagrożenia metanowego oraz odmetanowania w kopalniach węgla kamiennego w roku 2014 oraz  zagrożenia tąpaniami w aspekcie tąpnięcia zaistniałego w dniu 18.04.2015 r. w KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk".

Wiodącym tematem dzisiejszych obrad było zagrożenie metanowe w podziemnych zakładach górniczych. Uznano, że zwalczanie tego zagrożenia jest kluczowe dla być albo nie być polskiego górnictwa ze względów bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz unijnej dyrektywy dotyczącej emisji tzw. gazów cieplarnianych do atmosfery. Pozytywnie oceniono przedsięwzięcia podejmowane przez przedsiębiorców, które w 2014 roku przyniosły zwiększeniem efektywności odmetanowania oraz ilości zagospodarowanego metanu. Uznano, że dla dalszego postępu w rozwiązywaniu tego problemu konieczne jest integrowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorców i ich stowarzyszenia, jednostki naukowo-badawcze, organizacje związkowe i nadzór górniczy. W tym kontekście rozmawiano również o dotychczasowych wynikach strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie”, realizowanego z inicjatywy prezesa WUG.

 

Z opublikowanego wczoraj raportu WUG dotyczącego stanu bezpieczeństwa i zagrożeń występujących w polskim górnictwie najszerszą dyskusje wzbudziła analiza zgonów naturalnych podczas wykonywania pracy w kopalniach oraz struktura wiekowa osób najczęściej ulegających wypadkom. Komisja uznała, że przedsiębiorcy powinni przeanalizować zakres badań medycznych, na podstawie których pracownicy dopuszczani są do pracy w skrajnie trudnych warunkach. Przedstawiciele związków zawodowych w tym kontekście sygnalizowali potrzebę ujęcia pracowników zakładów przeróbczych w grupie uprawnionych do emerytur.

Mirosław Koziura, prezes WUG zabierając głos w dyskusji, przedstawił zmiany w strukturze organizacyjnej nadzoru górniczego oraz stan prac legislacyjnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych do Ustawy PGG. W związku z prowadzoną restrukturyzacją największej spółki węglowej skład Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie zostanie w najbliższym czasie rozszerzony o przedstawicieli nowych podmiotów gospodarczych, przejmujących kopalnie z KW S.A.

 

Obrady prowadził prof. Józef Dubiński, przewodniczący Komisji.

 

 

 

 

 

 

 

do góry