Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Międzynarodowa wzja: zero wypadków w górnictwie.

Międzynarodowa wzja: zero wypadków w górnictwie.

8 Września 2016

Krzysztof Król – dyrektor Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiernictwa WUG reprezentuje polski nadzór górniczy podczas trzydniowej konferencji „Wision Zero”, która rozpoczęła się wczoraj w Bochun. W trakcie dzisiejszych obrad przedstawił stan i trendy wypadkowości w polskim górnictwie oraz działania Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie prewencji wypadkowej.

Celem pierwszej tego typu konferencji jest usystematyzowanie wiedzy o nowej strategii Międzynarodowego Zrzeszenia Bezpieczeństwa Społecznego (ISSA) - „Vision Zero”. Strategia ta opiera się idei, że każdemu wypadkowi w miejscu pracy i chorobie zawodowej można zapobiec podejmując odpowiednie środki we właściwym czasie. Konferencja służy podsumowaniom i prezentacji implementacji tej strategii w zakładach górniczych, kamieniołomach oraz przedsiębiorstwach produkujących kruszywa i cement.

Międzynarodowe obrady zorganizowane zostały przez niemiecki Uniwersytet im. Georga Agricoli.  W debatach uczestniczą przedstawiciele  rządowych i narodowych inspektoratów pracy oraz izb przemysłowych i związków zawodowych, a także eksperci ds. ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorcy i menedżerowie, specjaliści ds. bhp, lekarze, psycholodzy pracy, pracownicy naukowi i studenci. Polskę podczas konferencji w Niemczech, oprócz delegacji WUG, reprezentują pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Udział WUG w tej konferencji wynika z realizacji wieloletniej strategii polskiego nadzoru górniczego, którego nadrzędnym, perspektywicznym celem jest właśnie zero wypadków przy pracy. Najnowszym środkiem urzeczywistniania tej strategii jest organizowany przez WUG konkurs dla podziemnych zakładów górniczych, pt. Na początek 180 dni bez wypadku, który w tym roku prowadzony jest po raz pierwszy.

W Bochum debaty konferencyjne, zaplanowane od 7 do 9 września, wyznacza kilka głównych wątków tematycznych.  Wsród nich są odpowiedzi na pytania dotyczące przywodztwa w bezpieczeństwie i higienie pracy oraz zasad wdrażania „Vision Zero” w przedsiębiorstwach. Podczas obrad dużo czasu poświecono takim zagadnieniom jak: rozwijanie kultury bezpieczeństwa, nowe zarządzanie ryzykiem, analiza kosztów i zysków bezpieczeństwa pracy, rozwiązania dla mały i średnich przedsiębiorstw, trendy technologiczne – przemysł 4.0., 4. „rewolucja przemysłowa”, zdobywanie  kompetencji zawodowych przez nieustanne kształcenie, opłacalność inwestycji w zdrowie pracowników, globalne łańcuchy dostaw a europejska odpowiedzialność.

do góry