godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/„Mysłowice - Wesoła” - wizja miejsca wypadku w 2016 r.

„Mysłowice - Wesoła” - wizja miejsca wypadku w 2016 r.

29 Września 2015

29 września br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 6 października 2014 r., w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice - Wesoła”, Ruch „Wesoła” w Mysłowicach.

Niestety, termin przeprowadzenia wizji na miejscu zdarzenia nie został sprecyzowany. Prawdopodobnie będzie to możliwe dopiero w przyszłym roku. Warunki wentylacyjne w otamowanym rejonie w dalszym ciągu uniemożliwiają wprowadzenie tam ludzi bez specjalistycznego sprzętu i uprawnień. Przeprowadzenie wizji na miejscu wypadku jest jednym z zadań Komisji, powołanej przez prezesa WUG. Raport kończący pracę Komisji zostanie opracowany dopiero po zakończeniu całego postępowania.

 Podczas dzisiejszego posiedzenia eksperci zapoznali się z wynikami prowadzonych badań okoliczności i przyczyn zdarzenia. Analizowano także wyniki pomiarów stężeń gazów i temperatury w otamowanym rejonie. Weryfikowano i formułowano wnioski, które zostaną wykorzystane do sporządzenia końcowego raportu. W porządku obrad, prowadzonych przez przewodniczącego Komisji - Wojciecha Magierę, wiceprezesa WUG, znalazły się również informacje o stanie poszkodowanych w wypadku górników oraz o postepowaniu sankcyjnym wobec osób, które dopuściły się naruszenia obowiązujących przepisów i zasad postepowania.

 W wypadku zbiorowym 6 października 2014 r. poszkodowanych zostało łącznie 30 osób. Pięciu górników zmarło. 15 osób odniosło ciężkie obrażenia, 10 zostało lekko rannych. Spośród 25 rannych żaden nie jest już hospitalizowany w szpitalach. Czterech poszkodowanych powróciło do pracy po zakończeniu leczenia, trzech przeszło na rentę inwalidzką, trzech korzysta z emerytury, a  15 ze świadczeń rehabilitacyjnych.

 W toku postępowania przesłuchano 207 osób, niektóre z nich kilkakrotnie (przeprowadzono 235 przesłuchań). Poszczególne wątki dochodzenia zamykane są formułowaniem zarzutów. Wnioski o ukaranie 12 osób za nieprzestrzeganie przepisów prawa geologicznego i górniczego skierowano do sądu. Postępowanie sankcyjne w stosunku do 14 innych osób zakończy się decyzjami zakazującymi wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego, czyli możliwości sprawowania dotychczasowych funkcji. Wymienione działania obejmują pracowników dozoru kopalnianego.

 Z dotychczasowych ustaleń Komisji wynika, że przyczyną zapalenia metanu był pożar endogeniczny, rozwijający się w zrobach pokładu 510 w rejonie skrzyżowania ściany 560 z chodnikiem XIa wsch. Na podstawie prowadzonych badań wskazano kilkadziesiąt nieprawidłowości, które w różnej mierze przyczyniły się do zaistnienia katastrofy. Najpoważniejsze z nich dotyczą: zwalczania  zagrożenia metanowego i pożarowego.

 We wstępnych wnioskach Komisji są ustalenia wskazujące, że w rejonie ściany 560 m.in:

- nie wykonywano aktywnej profilaktyki pożarowej z częstotliwością minimum jeden raz w tygodniu, jak zakładał projekt techniczny ściany;

- nie prowadzono rzetelnych pomiarów metanu i tlenku węgla;

- nie rozpoczęto akcji przeciwpożarowej w związku z zaistniałym pożarem endogenicznym w zrobach pokładu 510 w rejonie ściany 560, który stwierdzono już 5 października 2014 r.,

- od 5 października 2014 r. dopuszczono – niezgodnie z zasadami sztuki górniczej – do aktywnego gaszenia pożaru w zrobach pokładu 510,

- 6 października 2014 r. utrzymywano chodnik XIa wsch. za frontem ściany na odcinku
większym niż maksymalnie 4m jak zakładał projekt techniczny ściany;

- nie wycofywano ludzi z rejonu ściany 560 w pokładzie 510, podczas przekroczeń zawartości 2 proc. metanu, stwierdzanych metanomierzami indywidualnymi;

- tolerowano brak stanowiska pompowego w rejonie skrzyżowania frontu ściany
z chodnikiem XII wsch., co było niezgodne z ustaleniami zawartymi w projekcie technicznym ściany 560.

do góry