godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Obszary współpracy WUG z GIG

Obszary współpracy WUG z GIG

28 Stycznia 2015

Wczoraj (27 stycznia br. ) w siedzibie WUG odbyło się spotkanie kierownictw Wyższego Urzędu Górniczego i Głównego Instytutu Górnictwa. Na podstawie analizy zagrożeń i przyczyn wypadków w górnictwie w ostatnich latach pracownicy nadzoru górniczego sformułowali kilka tematów badawczych, których opracowanie może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w branży wydobywającej kopaliny. Przekazano je pod rozwagę naukowców GIG i do ewentualnego uwzględnienia w programie działań tej jednostki naukowo-badawczej.

Dyrektorzy merytorycznych departamentów WUG przedstawili szczegółowe przesłanki wyboru zadań, przy których realizacji potrzebne jest wsparcie  GIG. Są to następujące tematy:

  • Aktualizacja „Zasad oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych” (Seria: Instrukcje, Katowice 2000) z uwzględnieniem obowiązującego obecnie stanu prawnego oraz wiedzy technicznej.
  • Opracowanie w formie instrukcji „Zasad oceny możliwości zagospodarowania terenów po zakończeniu działalności górniczej” (uwzględniającej m.in.: klasyfikacje terenów, dokumentowanie procesu likwidacji zakładu górniczego, ocenę zagrożeń ze strony zlikwidowanych wyrobisk górniczych oraz zakresu prewencji, wymagań w zakresie projektowania obiektów budowlanych). 
  • Analiza i opracowanie zasad dotyczących wymagań dla konstrukcji urządzeń mechanicznych, zasilanych energią inną niż elektryczna (np. sprężonego powietrza, lub hydraulicznego), przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych (w aspekcie możliwości spełnienia przez nie wymagań dla urządzeń grupy I kategorii M1).
  • Opracowanie algorytmu do obliczenia dopuszczalnego obciążenia obudowy chodnikowej wyrobiska, w którym prowadzony jest transport kolejką podwieszoną (z uwzględnieniem: wszystkich istniejących obciążeń, zastosowanej konstrukcji obudowy oraz  warunków geologiczno-górniczych).
  • Analiza i opracowanie wymagań dla urządzeń radiowych (takich jak: zdalne sterowanie, łączność bezprzewodowa, identyfikacja i poszukiwanie osób) dla podziemnych zakładów górniczych (z uwzględnieniem: występujących zagrożeń, podziałem częstotliwości radiowych, mocą źródeł promieniowania elektromagnetycznego oraz ich wpływem na pracowników, środowisko górnicze, urządzenia, układy sterowania i wzajemne oddziaływanie).

 Prof. Jozef Dubiński, naczelny dyrektor GIG stwierdził, że w dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych i finansowych zaproponowane tematy są trafnie wybrane.

W trakcie dyskusji nad propozycjami WUG sformułowano także inne obszary współpracy z naukowcami GIG. Dotyczyć one będą: propozycji nowelizacji przepisów dla podziemnych zakładów górniczych; dobrych praktyk w zakresie odmetanowania wyrobisk; popularyzacji obudowy kotwowej jako wspomagającej obudowę podporową w kopalniach węgla kamiennego.  Postanowiono, że podobne spotkania kierownictw WUG i GIG będą odbywały się cyklicznie. Przedstawiciele GIG zobowiązali się przedstawić wyniki badań i ekspertyz, spośród 85 swoich statutowych zadań badawczych, które mogą być wykorzystane w bieżącej działalności nadzoru górniczego.

do góry