Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Praca urzędów nadzoru górniczego w cieniu pandemii

Praca urzędów nadzoru górniczego w cieniu pandemii

9 Września 2021

Do 5 czerwca br., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, w urzędach administracji publicznej, w tym w Wyższym Urzędzie Górniczym i okręgowych urzędach górniczych, część zatrudnionych osób pracowała w trybie zdalnym. Jednak od ponad trzech miesięcy, a dokładnie od 7 czerwca, wszyscy pracownicy urzędów górniczych wykonują swoje obowiązki w miejscu pracy: tak w siedzibach urzędów, jak i podczas kontroli w zakładach górniczych. Nie oznacza to jednak, że wrócono do stanu sprzed pandemii, gdyż WUG i jednostki podległe obowiązują - w dalszym ciągu - wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, które zostały wydane w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników kopalń, interesantów, a także pracowników urzędów górniczych.

Realizacja tych wytycznych nie powoduje jednak żadnych utrudnień w kontaktach zainteresowanych przedsiębiorców, instytucji i obywateli z urzędami. Zalecane jest jednak m.in.: wcześniejsze umawianie wizyt na konkretny dzień i konkretną godzinę, a podczas przebywania w urzędzie - przestrzegania zasady zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk, mierzenia temperatury i innych ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z zaleceń i wytycznych GIS oraz innych organów władzy publicznej. Podobne ograniczenia, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, obowiązują - i są stosowane - we wszystkich instytucjach publicznych w kraju, a także w firmach prywatnych.

 

- WUG nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Mogę wszystkich uspokoić, że niezmiennie, z zaangażowaniem i starannością, ale dodatkowo z uwzględnieniem wszystkich procedur wdrożonych przez uprawnione do tego organy w związku z wystąpieniem SARS-CoV-2 realizujemy całość zadań jakie nakłada na nas ustawa - Prawo geologiczne i górnicze. Nadzór górniczy stoi na straży przepisów, ale też sam przestrzega obowiązujących przepisów  - podkreśla Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek.

Jak dotąd wszelkie prowadzone przez WUG i okręgowe urzędy górnicze standardowe działania kontrolne odbywały się (i nadal się odbywają) zgodnie z harmonogramem. Pandemia sprawiła tylko tyle, że czasem zmienia się ich forma i częściej wykorzystywane są w nich elektroniczne środki przekazu gwarantujące efektywność podejmowanych działań. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w tym szczególnym czasie przez trwające zagrożenie epidemiczne zwiększył się dodatkowo zakres działań kontrolnych urzędów górniczych. Tylko w ubiegłym roku w zakładach górniczych przeprowadzono ponad 1200 kontroli z zakresu przestrzegania zaleceń i zabezpieczeń obowiązujących w okresie pandemii. Na początku września tego roku liczba ta wzrosła już do 2645. Zakres tych działań kontrolnych w związku z pandemią obejmuje m.in.:

  •  sposoby realizacji procedur wprowadzonych w zakładach górniczych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2;
  • dostęp pracowników do środków ochrony indywidualnej;
  • obowiązujące zasady związane z wchodzeniem i poruszaniem się po terenie zakładu górniczego pracowników własnych oraz pracowników firm zewnętrznych;
  • skuteczność informowania pracowników o zagrożeniu i działaniach prewencyjnych.

Zawsze po zakończeniu tych działań, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, wydawane są odpowiednie zalecenia mające na celu ich usunięcie.

Obecnie wszelkie działania podejmowane przez urzędy górnicze w zakresie realizacji przez nie wytycznych GIS oraz innych organów władzy publicznej mają na celu ograniczenie zasięgu i skutków zapowiadanej, czwartej fali pandemii. W tym zakresie nie ma miejsca na żadne kompromisy, bo zdrowie i życie ludzkie są najważniejsze - dodaje Prezes WUG.

do góry