godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Przenośniki taśmowe mogą być bezpieczne

Przenośniki taśmowe mogą być bezpieczne

30 Grudnia 2014

W ostatnich 10 latach (2004-2014) w polskim górnictwie podziemnym 23 osoby straciło życie na skutek wypadków związanych eksploatacją przenośników taśmowych, a 15 górników doznało ciężkich obrażeń ciała (w tym amputacji kończyn). W 2014 roku (do 19 grudnia) takich tragicznych zdarzeń było siedem, w tym aż sześć śmiertelnych.

Przenośniki taśmowe czyli urządzenia ułatwiające prace stwarzają zagrożenie techniczne dla górników. Taśmy przesuwają się z tak dużą prędkością ( 2-4 metry na sekundę), że pochwycony przez nie człowiek ma minimalne szanse wyjść z takiego zdarzenia bez szwanku. To jednak nie powód do załamywania rąk z bezradności. Tak być nie może. Kierownictwo nadzoru górniczego apeluje do przedsiębiorców o przystosowanie przenośników taśmowych do jazdy ludzi oraz kupowanie nowych spełniający taki wymóg.

Pracownicy Departamentu Energomechanicznego WUG przygotowali dla załóg górniczych instruktażową prezentację w jaki sposób można bezpiecznie korzystać z przenośników taśmowych. Prezes WUG jest przekonany, że górnicze załogi w sojuszu ze związkowcami i zakładowymi społecznymi inspektorami pracy stworzą mocny łańcuch ludzi - swoisty pas transmisyjny bezpiecznych rozwiązań techniczno-organizacyjnych do kopalń. Zapraszamy do powielania gotowych rozwiązań pokazanych w WUG-owskiej prezentacji, która jest dostępna na stronie internetowej WUG (w zakładce BHP –najlepsze praktyki), pod adresem index.php?main/promocja_bhp

W prezentacji wykorzystano zdjęcia z filmu ITG KOMAG S.A. , pt. "Jazda ludzi przenośnikami przystosowanymi do jazdy ludzi".

Przenośniki taśmowe, przystosowane do jazdy ludzi, przyczyniają się do zmniejszenia wysiłku pracowników związanego z dojściem do i z miejsc pracy, ale także do poprawy stanu bezpieczeństwa. Dowodzi tego statystyka wypadkowa Zakładu Górniczego "Sobieski" - Turon Wydobycie SA, w którym unowocześnienie transportu idzie w parze ze zmniejszeniem liczby wypadków, których przyczynami są: potknięcia, poślizgnięcia lub upadki. A jest to najczęstsza grupa przyczynowa wypadków podczas pieszego poruszania się załogi we wszystkich kopalniach podziemnych. W ZG "Sobieski" w 2010 roku odnotowano 32 takie "prozaiczne" wypadki, w 2011 roku – 29, a w 2012 roku już tylko 9.

Ilość eksploatowanych przenośników taśmowych w kopalniach węgla kamiennego w latach 2010÷2013 przestawia się następująco: w 2010 r. – 1805 przenośników (w tym tylko 7 przystosowanych do jazdy ludzi ), w 2011 r. – 1728 przenośników (w tym 9 przystosowanych do jazdy ludzi), 2012 r. – 1900 (w tym 16 przystosowanych do jazdy ludzi), w 2013 r. – 1916 przenośników (22 przystosowane do jady ludzi). W ocenie WUG wszystkie nowo kupowane do kopalń węgla kamiennego przenośniki taśmowe powinny być przystosowane do transportu górników.

do góry