Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Rejony szczególnego nadzoru na powierzchni

Rejony szczególnego nadzoru na powierzchni

23 Września 2016

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, gremium opiniodawczo-doradczego powołanego przez prezesa WUG. Komisja, skupiająca w swym gronie ekspertów wielu dziedzin, pracuje pod przewodnictwem Tomasza Białożyta. Podczas dzisiejszego spotkania analizowano „Program eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym miasta Lubina w latach 2017-2019”.  Komisja po zapoznaniu się z programem, wysłuchaniu koreferentów i stanowisk władz miasta Lubina, dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, podjęła uchwałę o jego pozytywnym zaopiniowaniu.

 

Komisja zaleciła między innymi, aby w trakcie realizacji programu przedsiębiorca górniczy: kontynuował pomiary wpływów eksploatacji górniczej (pomiary geodezyjne i pomiary drgań gruntu), dokonywał okresowych i szczegółowych przeglądów budynków znajdujących się w zasięgu szkodliwych wpływów oraz podejmował odpowiednie działania profilaktyczne. Przedstawiciel władz miejskich Lubina podkreślił dobrą współpracę samorządu lokalnego z KGHM Polska Miedź S.A. Podczas posiedzenia komisji zapewniono, że będą kontynuowane spotkania zespołów roboczych w ramach prac Zespołu Porozumiewawczego ( trójstronnego z udziałem przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, władz miejskich i KGHM).

 

Oddziaływanie podziemnych zakładów górniczych na powierzchnię jest przedmiotem wnikliwego zainteresowania nadzoru górniczego, czego przykładem jest nie tylko kilkunastoletnie już funkcjonowanie zespołów porozumiewawczych, powoływanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych. Od 2013 roku jednostki terenowe nadzoru górniczego wyznaczają rejony o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na środowisko. Ta metoda nadzoru została wypracowana i wprowadzona w 2010 r., początkowo dotyczyła podziemnych wyrobisk, a następnie została rozszerzona także na oddziaływanie zakładów górniczych na powierzchnię.

 

W środę (21 września br.) podczas narady dyrektorów OUG i kierownictwa WUG omawiano sytuację w rejonach o najbardziej szkodliwym odziaływaniu górnictwa na środowisko. W górnictwie węgla kamiennego takich rejonów wymagających szczególnej ochrony jest obecnie siedem. Wyznaczono je na terenach oddziaływania: KWK „Bobrek-Piekary”, PG „Silesia”, ZG „Janina”, LW „Bogdanka”, KWK „Rydułtowy”, KWK „Marcel”. Aktualnie we wszystkich rejonach ich negatywne odziaływania na środowisko przejawia się przede wszystkim deformacjami terenu oraz oddziaływaniem dynamicznym (wstrząsami).

 

 

do góry