godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Spotkanie kierownictwa WUG z przedsiębiorcami górnictwa (..)

Spotkanie kierownictwa WUG z przedsiębiorcami górnictwa węglowego

16 Września 2014

Dzisiaj (16 września 2014 r.) kierownictwo WUG spotkało się z przedstawicielami zarządów największych firm węglowych (KW S.A., KHW S.A. JSW S.A., Turon-Wydobycie S.A.) Mirosław Koziura, prezes WUG przedstawił powody zmiany struktury organizacyjnej nadzoru górniczego, planowane dalsze przedsięwzięcia w tym zakresie oraz strategiczne cele w działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej w latach 2015-2018.
Dyrektorzy departamentów merytorycznych WUG zreferowali najistotniejsze problemy dotyczące bezpieczeństwa pracy, planowania ruchu zakładów górniczych, oddziaływania kopalń na powierzchnię oraz usuwania szkód górniczych. Prezesi spółek węglowych wskazywali uwarunkowania wzrastającej w tym roku wypadkowości śmiertelnej w kopalniach węgla kamiennego oraz przedstawiali swoje prognozy zagrożeń dla bezpiecznego prowadzenia wydobycia i planowanej prewencji w tym zakresie.Podsumowując dyskusję M. Koziura powiedział, że jest to pierwsze tego typu spotkanie kierownictwa WUG w nowym składzie personalnym z przedstawicielami zarządów największych firm węglowych. Uznał, że takie robocze dyskusje powinny odbywać się co kilka miesięcy w celu wymiany opinii, doświadczeń i wypracowywania wspólnego sposobu rozwiązywania ujawniających się problemów. Przedsiębiorcy zapewniali, że potrzebują wsparcia WUG m.in. w uproszczeniu i aktualizacji przepisów prawa geologiczno-górniczego.


do góry