Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Szyb Zygmunt: Komisja w sprawie katastrofy budowlanej

Szyb Zygmunt: Komisja w sprawie katastrofy budowlanej

2 Sierpnia 2016

Wczoraj (1 sierpnia br.) rozpoczęła pracę Komisja do zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej w KHW S.A..KWK „Murcki-Staszic”. Została powołana w piątek (29 lipca br.) przez Józefa Koczwarę, dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach. Pierwsze posiedzenie odbyło się w Ruchu „Staszic”, w którym 27 lipca br. doszło do wybuchu metanu w szybie „Zygmunt”, na skutek czego śmierć poniósł 49-letni ślusarz- sygnalista. A ponadto uszkodzeniom uległ m.in. budynek nadszybia.

Przyczyny i okoliczności wypadku śmiertelnego oraz wybuchu metanu ustalają specjaliści OUG w Katowicach i SUG we współpracy z WUG. W kopalni nie zakończono jeszcze  akcji ratowniczej. Będą budowane tamy przeciwwybuchowe, ponieważ jak ustalono metan wypływał z rejonu ścian na poziomie 600 metrów, w których już zakończono wydobycie. W rejonie zdarzenia nie prowadzono eksploatacji. Wykonywano jedynie roboty porządkowe i transportowano maszyny i urządzenia.

Zadaniem komisji powołanej przez dyrektora SUG jest ustalenie zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Ponadto ustali przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej oraz opracuje wnioski i propozycje zaleceń zmierzających do przeciwdziałania podobnym zdarzeniom w przyszłości.  Komisja pracuje w siedmioosobowym składzie pod przewodnictwem Mariusza Kiercza, zastępcy dyrektora SUG. Oprócz przedstawicieli nadzoru górniczego w jej składzie są reprezentanci KWK „Murcki-Staszic” i Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego UM w Katowicach.

Na miejscu zdarzenia oględziny przeprowadził rzeczoznawca budowlany. Jedną z pierwszych decyzji w sprawie usunięcia skutków katastrofy budowlanej jest zbudowanie tymczasowego zadaszenia w budynku nadszybia. Wybuch metanu, a ściślej fala uderzeniowa zerwała dach, który spadł do wnętrza budynku. Prace komisji dotyczą wyłącznie budynku nadszybia. Uszkodzenia innych obiektów budowlanych (budynku maszyny wyciągowej, wieży wyciągowej oraz obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych) są traktowane jako awaria.

do góry