godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Turystyka w podziemnych wyrobiskach pod nadzorem górniczym

Turystyka w podziemnych wyrobiskach pod nadzorem górniczym

26 Czerwca 2015

Bezpłatne doradztwo i opiniowanie, pomoc merytoryczna i unikniecie opodatkowania podziemnych wyrobisk, prawo do użytkowania i możliwość pozyskania środków unijnych na rozwój działalności.  To tylko niektóre z korzyści wynikające z nowelizacji ustawy Pgg i objęcia górniczym nadzorem podziemnych wyrobisk, w których prowadzona jest działalność turystyczna, rekreacyjna lub sanatoryjna. Tymczasem nowe regulacje ustawy Pgg ( z 1 stycznia 2015 r.) obrosły niepotrzebnymi emocjami. Mówiono o tym podczas dzisiejszego spotkania kierownictwa WUG z przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących w taką właśnie działalność w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych.

 - Nie taki nadzór straszny, jak niektórzy go malują. Nowelizacja ustawy ma dwa cele: ujednolicenie standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz uregulowanie podstawy prawnej prowadzonej przez Państwa działalności. Mamy dwa lata na wypracowanie zasad naszego współdziałania i dostosowania się do wymogów ustawowych. Na dziś dla Państwa ważne jest uzyskanie dokumentu użytkowania górniczego, czyli podstawy prawnej Waszej działalności, prawa do przestrzeni, w której odbywa się ruch turystyczny. Ten dokument utrzymacie od marszałków wojewódzkich. Na realizację innych wymogów wynikających z nowelizacji ustawy przyjdzie czas. W 2002 roku obejmowaliśmy nadzorem górniczym kilka tysięcy zakładów wydobywających kruszywa i ani jeden z tego powodu nie zaprzestał działalności. Podobnie będzie z podziemnymi trasami turystycznymi. Zapewniam Państwa, że nasza współpraca będzie konstruktywna, a nie represyjna – mówił Piotr Wojtacha, wiceprezes WUG.

 Podczas spotkania merytoryczni pracownicy nadzoru górniczego przedstawili zmiany w ustawie Pgg, w tym przepisów dotyczących: umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego, obowiązków podmiotów wynikających z ustawy i przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także projektowanych zmian przepisów w zakresie dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz stosowania wyrobów w zakładzie. Ponadto zaprezentowano schemat organizacyjny, kompetencje i zadania nadzoru górniczego. Spotkanie miało charakter informacyjny. Na wniosek uczestników kolejne odbędzie się na początku 2016 roku.

 W dyskusji rozstrzygnięto wiele narastających wśród organizatorów ruchu turystycznego  wątpliwości. Ujawniły się dwa przeciwstawne stanowiska: rozszerzania nadzoru nad wszelkimi podziemnymi wyrobiskami (w tym jaskiniami), w których obywa się „spontaniczny” ruch turystyczny oraz wyjęcia z nadzoru tych obiektów, które nie przechodziły formalnej procedury likwidacji zakładu górniczego. Przedstawiciele zabytkowych kopalń (Wieliczka, Bochnia, w Złotym Stoku) wskazywali korzyści wynikające ze współpracy z nadzorem górniczym oraz nowelizacji ustawy. Reprezentanci WUG przestrzegali organizatorów ruchu turystycznego w podziemnych wyrobiskach górniczych przed doradcami, oferującymi im za kosmiczne ceny usługę dostosowania funkcjonowania do znowelizowanej ustawy. Nie dajcie się Państwo naciągnąć – mówili – w Okręgowych Urzędach Górniczych i WUG są wytypowane osoby, które pomogą bezpłatnie rozwiązać wszelkie problemy i doradzą kiedy i co należy zrobić oraz jakie dokumenty przygotować.

 W WUG za koordynację odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zgodnego z wymogami PGG funkcjonowania zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych prowadzących działalność turystyczną, leczniczą i rekreacyjną odpowiada Wojciech Jeziorowski, główny specjalista Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego. Pytania można kierować telefoniczne, pocztą elektroniczną lub tradycyjną: nr tel. 32/736 18 66; e-mail:; adres: Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG, 40 – 055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31.

do góry