godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/WUG zaleca: obudowę kotwową do wzmocnia podporowej w kwk

WUG zaleca: obudowę kotwową do wzmocnia podporowej w kwk

15 Stycznia 2015

Aż 43,9 procent wszystkich wypadków śmiertelnych w kopalniach węgla kamiennego w latach 1994-2014 spowodowanych było zawałami i opadem skał. Z tej przyczyny w ostatnich 20 latach śmierć poniosło 101 górników. Dla dodatkowego zabezpieczenia stropu i ociosu, poza obudową podporową, może być stosowana obudowa kotwowa. Z inicjatywy prezesa WUG odbyło się dzisiaj seminarium dotyczące możliwości szerszego zastosowania tej obudowy jako wzmocnienia obudowy podporowej w kopalniach węgla kamiennego.

- Od wielu lat powtarzają się te same przyczyny w wypadkowości śmiertelnej w górnictwie węgla kamiennego. Prowadzimy drobiazgowe postępowania powypadkowe, kontrole, wydajemy zalecenia dla przedsiębiorców, nakładamy kary, ale nie widzimy efektu w zmniejszeniu zagrożenia zawałowego i opadami skał w kopalniach węgla kamiennego. Skoro utrzymuje się ono na niezadowalającym poziomie to konieczne są nowe rozwiązania tego problemu. Różnymi sposobami będziemy zachęcać kierownictwo kopalń, a przede wszystkim zarządy spółek węglowych, do częstszego niż dotychczas stosowania obudowy kotwowej. Może ona stanowić wzmocnienie obudowy podporowej, zasadniczej. Dodatkowo zabezpiecza ona strop i ociosy przed opadem skał do pola roboczego. Obudowa kotwowa jest nieocenioną przy stosowaniu jej na skrzyżowaniu ścian z chodnikami przyścianowymi. A właśnie w tych miejscach dochodzi do zawałów i wypadków - mówi Mirosław Koziura, prezes WUG.

Seminarium pt."Obudowa kotwowa jako skuteczny sposób wzmocnienia obudowy podporowej w kopalniach węgla kamiennego" obyło się 15 stycznia br. w Sali Tradycji Górniczych KWK "Ziemowit" w Lędzinach. Do udziału w bezpłatnym spotkaniu szkoleniowym zaproszono specjalistów działów górniczych wszystkich spółek węglowych oraz inżynierów ds. obudowy z kopalń. Organizatorami seminarium byli pracownicy WUG i Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Obrady otworzył Mirosław Koziura, prezes WUG.

Podczas seminarium przedstawiono WUG-wską ocenę stanu bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót górniczych w aspekcie zagrożenia zawałowego. Zaprezentowano aspekty prawne stosowania obudowy kotwowej, a także jej "współpracę" z górotworem. Referaty dotyczyły takich zagadnień jak: praktyczne zastosowanie obudowy kotwowej jako wzmocnienie obudowy podporowej; zabezpieczenie ścian w warunkach zagrożenia zawałami; odporność dynamiczna kotwi górniczych; wykorzystanie obudowy kotwowej w specjalistycznych robotach górniczych.

Około 80 uczestników seminarium zapoznało się również z doświadczeniami z kopalń czeskich w aspekcie wysokiego kotwienia górotworu. Ponadto podczas seminarium zaprezentowano produkty i usługi pięciu firm specjalizujących się w obudowie kotwowej.

- W sierpniu 2012 r. prezes WUG apelował do przedsiębiorców górniczych o unowocześnienie i mechanizację najniebezpieczniejszych robót w górnictwie węgla kamiennego. Wtedy zwracaliśmy uwagę na rabowanie, czyli demontaż obudowy chodnikowej za linią zawału eksploatowanych ścian. Podczas takich prac w 2011 i 2012 roku w podziemnych zakładach górniczych doszło do czterech śmiertelnych wypadków. Scenariusz tych zdarzeń był podobny: poszkodowani przebywając w miejscu prowadzonego rabunku, zostali przysypani i przegnieceni do spągu wyrobiska, w wyniku niekontrolowanego opadu skał stropowych. Takich wypadków uniknąć można wprowadzając do stosowania specjalistyczne urządzenia. Teraz trzeba iść dalej w zwalczaniu zagrożenia zawałami i opadem skał poprzez szersze stosowanie obudowy kotwowej – zapewnia prezes Koziura.

do góry