godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/„Wesoła” – wkrótce wizja na miejscu katastrofy

„Wesoła” – wkrótce wizja na miejscu katastrofy

15 Lutego 2016

 W KWK „Mysłowice – Wesoła” należącej do KHW S.A. prawdopodobnie w pierwszych dniach kwietnia br. eksperci przeprowadzą wizję w miejscu katastrofy z 2014 r. W kopalni rozpoczęto likwidację tam izolujących rejon pożarowy. Przywracanie atmosfery zdatnej do oddychania potrwa kilka tygodni. Wizja zakończy postępowanie nadzoru górniczego zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności  zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 6 października 2014 roku.

 10 lutego br. w siedzibie OUG w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny, organu doradczego prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w sprawie oceny sytuacji wentylacyjnej w rejonie otamowanej ściany 560 w pokładzie 510, po zapaleniu metanu i wypadku zbiorowym, do których doszło  6 października 2014 r. w KHW S.A. KWK „Mysłowice – Wesoła” w Mysłowicach. Eksperci zajmujący się zagrożeniami wentylacyjno – pożarowym i metanowym, przeanalizowali dotychczasowe wyniki prób powietrza, pobieranego z otamowanej przestrzeni. W wyniku przeprowadzonej analizy eksperci uznali za możliwe bezpieczne otwarcie rejonu ściany 560, w aspekcie przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Swoje stanowisko zawarli w odpowiedniej uchwale.

 Jak wynika z ustaleń specjalnej Komisji - powołanej przez prezesa WUG - do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu i wypadku zbiorowego - doszło w sytuacji prowadzenia eksploatacji ścianą 560 w warunkach pożaru endogenicznego (samozapalenie się węgla). Wypadkom uległo 30 pracowników, w tym pięciu śmiertelnym. Komisja dotychczas odbyła siedem posiedzeń, formułując wstępne wnioski. Ustalono, że przyczyną zapalenia metanu był pożar endogeniczny w rejonie ściany 560 na skutek m.in. braku aktywnej profilaktyki pożarowej. Jednocześnie skonstatowano, że do zdarzenia przyczyniła się nieprawidłowa praca osób kierownictwa i dozoru ruchu kopalni, polegająca m.in. na prowadzeniu robót eksploatacyjnych w ścianie w warunkach występowania pożaru, nie rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej w związku z zaistniałym pożarem, nie informowaniu pracowników o wzroście zagrożenia pożarowego oraz braku lub niezgodnej z ustaleniami projektu technicznego częstotliwości kontroli ściany.

 W toku prowadzonych dochodzeń przesłuchano 208 świadków, w tym kilkunastu  z nich wielokrotnie. W związku ze stwierdzonymi już nieprawidłowościami prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydał decyzje zakazujące powierzania dziewięciu osobom kierownictwa i dozoru ruchu kopalni, czynności na dotychczasowych stanowiskach. 

W odniesieniu do 12  innych osób dozoru ruchu kopalni, nadzór górniczy skierował do sądu wnioski o ukaranie. Powiadomiono również Prokuraturę Okręgową w Katowicach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez siedem osób kierownictwa kopalni i wyższego dozoru ruchu..

do góry