Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Więcej troski o obudowy wyrobisk korytarzowych

Więcej troski o obudowy wyrobisk korytarzowych

9 Sierpnia 2016

 Wiceprezes WUG Wojciech Magiera wystosował pismo do wszystkich przedsiębiorców górnictwa węgla kamiennego w sprawie podjęcia przez nich natychmiastowych kontroli stanu obudów korytarzowych. Ponadto zalecił przeprowadzenie dodatkowych szkoleń osób odpowiedzialnych za wykonywanie i kontrolę obudów. Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do złożenia informacji o realizacji podjętych działań w terminie do 15 września br.

 

Powodem takich działań są trzy niebezpieczne zdarzenia w górnictwie węgla kamiennego w ciągu kilku dni na przełomie lipca i sierpnia br. Do zawału wyrobiska doszło 30 lipca br. w KWK Piast –Ziemowit, Ruch Piast (PGG Sp. z.o.o), w rejonie eksploatowanego dworca osobowego na poziomie 650m. Trzy dniu później  (2 lipca) wystąpiły dwa zawały w KWK Pniówek ( JSW S.A.) na poziomie 750 m, gdy trzeba było ewakuować pięcioosobową brygadę za pomocą ratowniczego wyciągu CSRG S.A. Żadne z tych zdarzeń nie spowodowało tragicznego w skutkach wypadku.

 

Z ustaleń okręgowych urzędów górniczych wynika, że zawały z ostatnich dni nie powstały z nagłych przyczyn, takich jak tąpnięcie lub wstrząs górotworu. Obudowa wyrobisk w warunkach prawidłowego jej użytkowania nie ulega degradacji w krótkim okresie czasu do stanu powodującego utratę funkcjonalności. Dlatego uznano, że najbardziej prawdopodobnym powodem tych trzech zawałów było długotrwałe tolerowanie nieprawidłowego stanu obudów wyrobisk korytarzowych oraz brak działań zmierzających do ich naprawy. Uregulowania prawne nakładają na przedsiębiorców górniczych obowiązek rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z ruchem zakładów górniczych.

 

Zawały czyli nagłe obsunięcia się rozluzowanych skała stropowych do wyrobiska są jednym z najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa pracy górników. W takim zdarzeniu 30 maja br. w KWK Budryk (JSW S.A.) życie stracił 33-letni górnik, który pracował w pokładzie 364/2 na poziomie 900-1050 m. W latach 2011-2015 w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 17 zdarzeń związanych z zagrożeniem zawałowym, z tego 8 w kopalniach węgla kamiennego. W ostatnich pięciu latach z powodu zwałów oraz opadu skał ze stropu lub ociosu w górnictwie podziemnym zginęło 28 górników, w tym  w kopalniach węgla kamiennego śmierć poniosło 23 osoby. Z tego właśnie powodu nieprzerwanie od dwóch lat kierownictwo WUG stara się przekonywać przedsiębiorców górniczych do wspomagania obudowy podporowej obudową kotwiową w kopalniach węgla kamiennego. Może to przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa górników.

do góry