Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/Wielkie święto Wyższego Urzędu Górniczego

Wielkie święto Wyższego Urzędu Górniczego

22 Czerwca 2022

Wyższy Urząd Górniczy powołano do życia rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 czerwca 1922 roku. Przez cały okres swojego istnienia WUG wraz z podległymi mu jednostkami dostosowywał formy swojej działalności do zmian o charakterze społecznym, gospodarczym i ekonomicznym, którym podlegał polski sektor wydobywczy. Stojąc na straży szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy w górnictwie Urząd egzekwował przestrzeganie górniczych przepisów, tworzył je, stwierdzał kwalifikacje górnicze, edukował, doradzał, chronił i współpracował z przedsiębiorcami górniczymi oraz wieloma instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi oraz naukowymi. Konsekwentnie i sumiennie realizował przy tym przyjętą misję. Owocem tego stał się postępujący z biegiem lat spadek wypadkowości w górnictwie, rosnący poziom bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych, a także proekologiczne działania na terenach poeksploatacyjnych oraz szereg zmian w zakresie górniczej legislacji. Inicjatywy podejmowane przez Wyższy Urząd Górniczy zawsze uwzględniają aktualną sytuację w przemyśle wydobywczym i są realizowane zgodnie z najnowocześniejszymi standardami, we współpracy z wieloma podmiotami zewnętrznymi, co pozwala zagwarantować najkorzystniejsze wyniki działania.

Tegoroczne obchody jubileuszowe Wyższego Urzędu Górniczego odbędą się 24 czerwca br. w Katowicach Mieście Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, w formie uroczystej akademii, która rozpocznie się o godzinie 10.00. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele: Prezydenta RP, administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych współpracujących z WUG, kierownictwa przedsiębiorstw górniczych, świata nauki, posłowie, senatorowie i inni znamienici goście, również zagraniczni. Podczas uroczystości odbędzie się m.in. premiera filmu prezentującego Wyższy Urząd Górniczy i jego historię oraz ludzi, którzy go tworzą. Ponadto dla upamiętnienia stulecia z inicjatywy i dobrowolnych datków pracowników WUG oraz jednostek podległych przeprowadzono renowację miejsca spoczynku pierwszego powojennego Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Romana Brzeskiego, opracowano także specjalne wydawnictwo prezentujące dzisiejsze struktury i kadry nadzoru górniczego. W otoczeniu głównej siedziby WUG będzie można zobaczyć cykl specjalnych jubileuszowych plakatów akcentujących symbolicznie instytucję sprzed 100 lat i jej współczesny wizerunek. Wybito pamiątkowy medal i uszyto nowy sztandar. Jedną z inicjatyw związaną z obchodami jest także przygotowanie kapsuły czasu, która zostanie wmurowana przy wejściu głównym do Urzędu po zakończeniu obchodów i będzie osobnym wydarzeniem. W piątek, 24 czerwca o godzinie 8.15 pracownicy nadzoru górniczego ubrani w mundury galowe staną do pamiątkowego zdjęcia na schodach przed wejściem do budynku WUG. Natomiast przed wejściem do Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek od godziny 9.15, witając przybywających gości, zagra orkiestra górnicza.

Obchody stulecia istnienia polskiego nadzoru górniczego zostały objęte patronatem medialnym przez  redakcje: TVP Katowice, Dziennika Zachodniego i Strefy Biznesu, Gościa Niedzielnego i Radia eM, Trybuny Górniczej i portalu nettg.pl.

 

 

do góry