godło Polski
PL EN
Strona główna/Dla mediów/Rzecznik prasowy informuje/XXI Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów (..)

XXI Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich

16 Września 2015

Mirosław Koziura, prezes WUG uczestniczył w XXI Spotkaniu Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich, które zaplanowano 15-16 września br. w Helsinkach. Spotkania odbywają się cyklicznie, raz w roku, na zaproszenie przedstawicieli nadzoru górniczego poszczególnych państw europejskich. WUG był organizatorem takich obrad trzykrotnie: w 1996 roku w Katowicach, w 2004 r. we Wrocławiu, w 2011 r. w Krakowie.

 Spotkania są elementem współpracy sektorowej w zakresie górnictwa krajów Unii Europejskiej, a także krajów współdziałających na tym polu z UE. Mają na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania nadzoru górniczego, a także przemysłu wydobywczego w poszczególnych krajach europejskich. Zmienia się nie tylko miejsce obrad, ale także ich temat wiodący. W tym roku w Finlandii dyskuskutowano o roli nadzoru górniczego w budowaniu akceptacji społecznej dla działalności górniczej. Podczas ostatnich spotkań dzielono się m.in. doświadczeniami w przekształceniach własnościowych kopalń, wnioskami z największych katastrof górniczych oraz sukcesami w rekultywacji terenów pogórniczych.

 - Ciekaw jestem jakie wnioski dla nadzoru górniczego w pozyskiwaniu akceptacji społecznej dla górnictwa mają przedstawiciele innych państw. W Polsce służą temu rozwiązania prawne, kampanie informacyjne, ramy organizacyjnych rozwiązywania konfliktów oraz działania funkcjonujących zakładów górniczych, likwidacja szkód górniczych i jej monitoring. Do momentu wydania koncesji na wydobywanie kopaliny w naszym kraju rola organów nadzoru górniczego w budowaniu społecznej akceptacji dla górnictwa jest raczej ograniczona. Sprowadza się do opiniowania projektów zagospodarowania złoża, ale już na tym etapie analizujemy projektowaną eksploatację m.in. pod kątem jej negatywnego wpływu na powierzchnię terenu, obiekty budowlane i stosunki wodne, w tym przewidywanych deformacji terenu. W kolejnych fazach przygotowania i prowadzenia wydobycia mamy więcej decyzyjnych kompetencji – mówił Mirosław Koziura przed wyjazdem do Helsinek.

 Podczas helsińskiego spotkania prezes WUG prezentował polskie regulacje prawne, służące udziałowi społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących górnictwa – zarówno przed, jak i w trakcie działalności górniczej. Przedstawił także rolę nadzoru górniczego w pozyskaniu niezbędnej akceptacji – począwszy od planowania przestrzennego na szczeblu gminy, poprzez projektowanie i prowadzenie eksploatacji, a skończywszy na monitoringu usuwaniu szkód pochodzenia górniczego, rekultywacji gruntów i zagospodarowaniu terenów pogórniczych. Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się poprze nadzór i monitoring, wydawanie decyzji i nakładanie kar na przedsiębiorców i osoby odpowiedzialnych za nie realizowanie przepisów oraz zapobieganie i rozwiązywanie sporów poprzez powołanie zespołów porozumiewawczych (obecnie przy okręgowych urzędach górniczych funkcjonuje ich 16) i działalność Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG. Ponadto podczas obrad przedstawiono priorytetowy program, prowadzony przez WUG, dotyczący „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”, w ramach którego wykonywana jest inwentaryzacja wyrobisk górniczych nieistniejących już kopalń, które mają połączenie z powierzchnią ( w Zagłębiu Dąbrowskim, na Dolnym i Górnym Śląsku).

do góry