Strona główna/O nas/Aktualności

Aktualności

Lista aktualności Znaleziono wiadomości: 2407.

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
29 Listopada 2021 Aktualności

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

W piątek, 26 listopada br. w siedzibie WIOŚ w Łodzi, odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Spotkanie z osobami kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych
26 Listopada 2021 Aktualności

Spotkanie z osobami kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

W czwartek, 25 listopada br. odbyło się spotkanie osób kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z przedstawicielami Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Posiedzenia Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice
26 Listopada 2021 Aktualności

Posiedzenia Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice

W czwartek, 25 listopada br. odbyło się, w formie wideokonferencji, drugie posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice.

Msza święta z okazji Barbórki w intencji pracowników nadzoru górniczego i ich rodzin
25 Listopada 2021 Aktualności Rzecznik prasowy informuje

Msza święta z okazji Barbórki w intencji pracowników nadzoru górniczego i ich rodzin

W związku z sytuacją epidemiczną kraju wynikającą z zagrożenia zakażeniem wirusem Covid-19 tegoroczne uroczystości barbórkowe Wyższego Urzędu Górniczego zostały ograniczone jedynie do mszy świętej w intencji pracowników nadzoru górniczego i ich rodzin.

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom
22 Listopada 2021 Aktualności

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

W czwartek, 18 listopada br., odbyło się w formie wideokonferencji 19. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.

Promocja kultury bezpieczeństwa w Kopalni Siarki „Osiek”
22 Listopada 2021 Aktualności

Promocja kultury bezpieczeństwa w Kopalni Siarki „Osiek”

W piątek, 19 listopada br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu z Zakładu Górniczego - Kopalnia Siarki „Osiek” w Osieku oraz z zakładów wykonujących roboty geologiczne lub inne roboty w ruchu tego zakładu.

Spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego „KADRA”
22 Listopada 2021 Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego „KADRA”

W piątek, 19 listopada br., odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami Związku Zawodowego „KADRA”, podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

Wiceprezes WUG Piotr Wojtacha otrzymał nagrodę imienia Haliny Krahelskiej
19 Listopada 2021 Aktualności

Wiceprezes WUG Piotr Wojtacha otrzymał nagrodę imienia Haliny Krahelskiej

W czwartek, 18 listopada br. na  Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy. Gospodarzem uroczystości była Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy. Tegoroczne wyróżnienie otrzymał m.in. Wiceprezes WUG Piotr Wojtacha.

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach
19 Listopada 2021 Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach

W czwartek, 18 listopada br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku odbyło się, w formie wideokonferencji, spotkanie przedstawicieli kierownictw: Departamentu Energomechanicznego WUG, OUG w Gliwicach, Katowicach i Rybniku, Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach.

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami Ruchu Zakładów Górniczych nadzorowanych przez OUG w Poznaniu
19 Listopada 2021 Aktualności

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami Ruchu Zakładów Górniczych nadzorowanych przez OUG w Poznaniu

W dniach 17 i 18 października br. odbyły się w formie wideokonferencji dwa spotkania dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych.  

do góry