Strona główna/O nas/Tablica informacyjna

Logo NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tablica informacyjna

Przedsięwzięcia w toku

 

Przedsięwzięcia zakończone

„Inwentaryzacja dotychczas niezinwentaryzowanych wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, w rejonach zlikwidowanych kopalń rud metali kolorowych, zlokalizowanych na obszarach województw: małopolskiego i śląskiego”

Umowa Nr 902/2021/Wn-12/KO-nt-bd/D z dn. 01.10.2021 r.

Wartość przedsięwzięcia: 1.378.660 PLN

Zostało zrealizowane w latach 2022-2023 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW (dofinansowanie ze strony NFOŚiGW 1.378.660 PLN)


„Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin - etap 6”

Umowa Nr 867/2021/Wn-12/KO-nt-po/D z dn. 09.09.2021 r.

Wartość przedsięwzięcia: 271.322,79 PLN

Zostało zrealizowane w roku 2022 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW (dofinansowanie ze strony NFOŚiGW: 270.722,79 PLN)


„Doposażenie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w sprzęt niezbędny do gromadzenia, archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania”

Umowa 866/2021/Wn-12/KO-nt-po/D z dn. 09.09.2021 r.

Wartość przedsięwzięcia: 227.330,80 PLN

Zostało zrealizowane w roku 2022 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Inwentaryzacja dotychczas nie zinwentaryzowanych wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, w rejonie zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego i soli”

Umowa Nr 1993/2020/Wn-12/KO-nt-bd/D z dn. 09.11.2020 r.

Wartość przedsięwzięcia: 1.536.150 PLN  

Zostało zrealizowane w latach 2021-2022 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW (dofinansowanie ze strony NFOŚiGW: 1.536.000 PLN)


„Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, w rejonach zlikwidowanych kopalń rud metali kolorowych”

Umowa Nr 146/2018/Wn-12/KO-NT-BD/D z dn. 04.07.2018 r.

Wartość przedsięwzięcia: 935.267,40 zł

Zostało zrealizowane w latach 2019-2021 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW (dofinansowanie ze strony NFOŚiGW: 934.800 zł)


„Doposażenie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w sprzęt niezbędny do gromadzenia, archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania”

Umowa Nr 1494/2020/Wn-12/KO-nt-po/D z dn. 29.07.2020 r.

Wartość przedsięwzięcia: 465.432,00 zł zostało zrealizowane w roku 2021 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW (dofinansowanie ze strony NFOŚiGW: 462.500 zł)


„Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin”

Przedsięwzięcie Nr 150/2018/Wn-12/KO-nt-po/D z dnia 09.07.2018 r.

Wartość przedsięwzięcia: 328.991,52 zł zostało zrealizowane w roku 2019 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, znajdujących się na obszarach pozostałych zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”

Przedsięwzięcie Nr 182/2016/Wn12/KO-nt-bd/D z dn. 07.11.2016 r.

Wartość przedsięwzięcia: 605.971,80 PLN zostało zrealizowane w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, znajdujących się na obszarach zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego, barytu, rud metali kolorowych na terenie Dolnego Śląska”

Przedsięwzięcie Nr 442/2014/Wn-12/KO-NT-BD/D z dn. 08.07.2014 r.

Wartość przedsięwzięcia: 676.500 PLN zostało zrealizowane w latach 2015-2016 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin”

Przedsięwzięcie Nr 2014/2015/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 24.06.2015 r.

Wartość przedsięwzięcia: 591.329,88 PLN zostało zrealizowane w roku 2016 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin”

Przedsięwzięcie Nr 351/2014/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 18.06.2014 r.

Wartość przedsięwzięcia: 141.500 PLN zostało zrealizowane w roku 2015 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Wydanie 24 kolejnych numerów miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”

Przedsięwzięcie Nr 524/2012/Wn-12/KO-cz/D z dn. 23.07.2012 r.

Wartość przedsięwzięcia: 191.752,17 PLN zostało zrealizowane w latach 2013-2014 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Doposażenie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w sprzęt niezbędny do gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania”

Przedsięwzięcie Nr 840/2013/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 18.11.2013 r.

Wartość przedsięwzięcia: 362.593,21 PLN zostało zrealizowane w roku 2014 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Inwentaryzacja wszystkich wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią znajdujących się na terenie zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego Zagłębia Dąbrowskiego”

Przedsięwzięcie Nr 522/2012/Wn-12/KO-NT-BD/D z dn. 23.07.2012 r.

Wartość przedsięwzięcia: 796.679,61 PLN zostało zrealizowane w latach 2013-2014 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin”

Przedsięwzięcie Nr 523/2012/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 23.07.2012 r.

Wartość przedsięwzięcia: 2.233.225,89 PLN zostało zrealizowane w roku 2014 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Opracowanie metodyki oceny zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, usytuowanych na terenach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych”

Przedsięwzięcie Nr 697/2010/Wn-12/KO-NT-BD/D z dn. 22.12.2010 r.

Wartość przedsięwzięcia: 147.600,00 PLN zostało zrealizowane w roku 2011 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzętsłużący do monitorowania eksploatacji kopalin”

Przedsięwzięcie Nr 601/2010/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 09.11.2010 r.

Wartość przedsięwzięcia: 308.679,05 PLN zostało zrealizowane w roku 2011 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


„Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzętsłużący do monitorowania eksploatacji kopalin”

Przedsięwzięcie Nr 534/2009/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 22.10.2009 r.

Wartość przedsięwzięcia: 230.958,20 PLN zostało zrealizowane w roku 2010 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW


do góry