Strona główna/O nas/Rejestry/Wykaz ośrodków/Decyzje wydane przez Dyrektora OUG w Katowicach

Decyzje wydane przez Dyrektora OUG w Katowicach

Decyzje wydane przez Dyrektora OUG
w Katowicach

Lp. Nazwa i adres jednostki szkoleniowej prowadzącej szkolenia bhp Decyzja wydana
przez Dyrektora OUG
w dniu nr decyzji
1.
BH TEST Jerzy Dzwonek
40-403 Katowice
Oswobodzenia 1
501 344 154
31.07.2007 KAT/023/626/ 0010/07/ 03255/Js
2.
BUDKOP Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice
K. Miarki 36
32 223 87 51
32 223 96 67
12.02.2008 KAT/023/626/ 0002/08/ 00850/Js
3.
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
43-143 Lędziny
Lędzińska 8
32 324 22 00
03.01.2008 KAT/023/626/ 0018/07/ 00096/Js
4.
Centrum Kształcenia i Promocji Kadr „Lider” Sp. z o.o.
43-603 Jaworzno
Grunwaldzka 285
32 752 64 97
30.08.2010 KAT/626/0008/ 10/08557/Po
5.
Centrum Doradztwa i Szkoleń BHP „EXPERT”
43-514 Kaniów
Stefana Kóski 22
601 525 296
17.07.2007 KAT/023/626/ 0009/07/ 03018/Js
6.
Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych
41-506 Chorzów
Racławicka 19
32 246 14 22
10.01.2007 KAT/023/626/ 0002/06/ 04006/Ba
7.
Centrum Szkolenia ENEGROMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w Katowicach
40-725 Katowice
Książęca 12
32 204 63 66
21.04.2009 KAT/626/0002/ 09/01903/Js
8.
„CONART” Sp. z o.o.
40-053 Katowice
Barbary 21
32 253 71 33
15.10.2007 KAT/023/626/ 0015/07/ 04480/Js
9.
Europejski Ośrodek Szkolenia oraz Praktyk Zawodowych dla Górnictwa P.H.U. "EKO-WIN"
40-161 Katowice
Korfantego 79
32 259 25 68
03.06.2008 KAT/023/626/ 0005/08/ 02643/Js
10.
F.U.P. "WAMPOL II" Marek Wróbel
41-400 Mysłowice
Laryska 21
32 223 71 11
32 225 10 21
05.09.2009 KAT/626/0011/ 09/04283/Js
11.
Główny Instytut Górnictwa Centrum Szkoleniowo – Informacyjne
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1
32 258 16 31
14.01.2008 KAT/023/626/ 0018/07/ 00265/Js
12.
GSG MINING SYSTEMS S.A.
40-019 Katowice
Krasińskiego 29
32 785 91 33
08.09.2009 KAT/626/0012/ 09/04439/Js
13.
Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice Śl.
Wyzwolenia 14
32 730 82 00
22.04.2008
KAT/023/626/
0004/08/ 02003/Js
14.
Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK „Wujek”
40-596 Katowice
Wincentego Pola 65
32 208 50 00
26.04.2007
KAT/023/626/
0001/7/ 01643/Ba
15.
„Marcho – Consulting” Sp. z o.o. Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr
43-100 Tychy
Powstańców 16
32 227 86 53
15.03.2007 KAT/023/626/ 0005/07/ 01105/Ba
16.
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ZG SITG
40-952 Katowice
Powstańców 25
32 256 37 45
32 757 27 42
07.09.2007 KAT/023/626/ 0013/07/ 03867/Js
17.
Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach
41-400 Mysłowice
Powstańców 10
32 222 12 38
32 316 11 40
32 318 24 30
23.09.2009 KAT/626/0013/ 09/04945/Js
18.
Ośrodek Szkolenia Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA
43-100 Tychy
Budowlanych 168
32 323 43 00
09.07.2010 KAT/626/0007/ 10/06934/Po
19.
Ośrodek Szkolenia Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach 
40-189 Katowice
Leopolda 31
32 200 77 00
09.01.2008 KAT/023/626/ 0019/07/ 00185/Js
20.
Ośrodek Szkolenia „TOR”
41-400 Mysłowice
Świerczyny 3
32 223 61 20
21.02.2007 KAT/023/626/ 0003/07/ 00784/Ba
21.
Przedsiębiorstwo EMATECH SERWIS Sp. z o.o.
41-404 Mysłowice
Laryska 21
32 222 45 66
20.11.2007 KAT/023/626/ 0016/07/ 05032/Js
22.
Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
40-029 Katowice
Wł. Reymonta 24
32 256 53 25
09.04.2008 KAT/023/626/ 0003/08/ 01761/Js
23.
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Bytom Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
41-508 Chorzów
Kluczborska 39
32 349 98 57
08.06.2009 KAT/626/0004/ 09/02705/Js
24.
Przedsiębiorstwo Usług Górniczych „REMAGUM-SERWIS” Sp. z o.o.
41-404 Mysłowice
Oświęcimska 48
32 318 31 20
10.01.2008 KAT/023/626/ 0020/07/ 00219/Js
25.
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Technicznych Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec
Szkolna 4A
32 793 56 32
24.06.2009 KAT/626/0007/ 09/03015/Js
26.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMAG” Sp. z o.o. 42-470 Siewierz
Żelisławice
ul. Podleśna
32 674 14 86
03.01.2008 KAT/023/626/ 0017/07/ 00097/Js
27.
Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o.
40-432 Katowice
Szopienicka 58
32 707 54 47
10.01.2007 KAT/023/626/ 0001/07/ 00037/Ba
28.
„Usługi Kompleksowe –BHP” mgr inż. Stanisław Gębala
41-409 Mysłowice
Kosztowska 4
32 222 57 84
20.07.2009 KAT/626/0008/ 09/03435/Js
29.
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
40-952 Katowice
Krasińskiego 2
32 603 77 94
12.08.2009 KAT/626/0009/ 09/03713/Js
30.
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku
44-200 Rybnik
Klasztorna 14
32 422 14 27
07.05.2010 KAT/626/0004/ 10/04485/Po
31.
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
43-100 Tychy
Budowlanych 156
32 227 17 16
22.06.2010 KAT/626/0006/ 10/06165/Po
32.
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec
Sienkiewicza 25
32 266 61 66
22.06.2010 KAT/626/0006/ 10/06165/Po
33.
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
41-902 Bytom
Powstańców Śl. 6
32 281 43 37
22.06.2010 KAT/626/0006/ 10/06165/Po
34.
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
44-100 Gliwice
Prym. S. Wyszyńskiego 11
32 231 11 81
22.06.2010 KAT/626/0006/ 10/06165/Po
35.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „GWAREK” Sp. z o.o. w Katowicach
40-431 Katowice
Szopienicka 58
32 707 54 63
03.03.2010 KAT/626/0003/ 10/02338/Js
36.
Mariusz Buczek Agencja Usług BHP ATENA w Tychach
43-100 Tychy
Reymonta 60 /22
32 218 25 10
28.05.2010 KAT/626/0005/ 10/05313/Po
37.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Katowicach
40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
09.12.2010 KAT/626/0009/ 10/12258/Po
do góry