Untitled

90-lecie nadzoru górniczego w Polsce

2012 rok dla nadzoru górniczego jest jubileuszowym. 90 lat temu – 24 czerwca 1922 r. – powołany został Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Trzy dni później w jego obrębie ustanowiono cztery okręgowe urzędy górnicze: w Rybniku, Królewskiej Hucie (Chorzów), Katowicach i Tarnowskich Górach. Dwa z nich – w Rybniku i Katowicach – funkcjonują do dziś, wchodząc w skład 11 jednostek terenowych nadzorujących obecnie ponad 6,5 tys. zakładów górniczych na terenie całej Polski.

„Górnictwo z zasadami” – takie jest motto rocznicowych obchodów. Jubileusz został zainaugurowany wydaniem kalendarza planszowego na 2012 rok, który przedstawia wszystkie rodzaje górnictwa w Polsce wraz z jednostkami nadzoru górniczego, które sprawują nad nimi kontrolę. 23 lutego br. w ramach dorocznej – XXI Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie, odbędzie się sesja poświęcona historii, dokonaniom i obecnym wyzwaniom nadzoru górniczego. Dr inż. Piotr Litwa, prezes WUG zaprasza wszystkich zainteresowanych na krakowskie obrady menedżerów, naukowców, specjalistów górniczej branży: www.szkolaeksploatacji.pl/node/593.

Kolejnym punktem jubileuszowych obchodów będzie XIV Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, którą zaplanowano na 17 – 18 kwietnia br. Dwa miesiące później, 22 czerwca br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się wystawa i sesja historyczna przypominająca najważniejsze fakty i dokonania nadzoru górniczego. 28 września zostanie uroczyście otwarta Izba Tradycji Nadzoru Górniczego w Katowicach, która powstanie w Katowicach, w budynku przy ul. Poniatowskiego 29. Rocznicowe uroczystości zwieńczy Barbórka Nadzoru Górniczego z udziałem przedstawicieli całego polskiego przemysłu wydobywczego, która odbędzie się 4 grudnia w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.


Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

      do góry