Strona główna/O nas/Ze świata/Bezpieczne górnictwo w Queensland

Bezpieczne górnictwo w Queensland

22 Lutego 2012

Według najnowszego raportu o stanie bhp w przemyśle wydobywczym w Queensland, górnictwo w tym stanie należy do najbezpieczniejszych na świecie. W roku 2010-11 zginęło tam tylko 3 górników. Dwa wypadki śmiertelne zdarzyły się w kopalniach odkrywkowych węgla i miały związek z ruchem pojazdów, a trzeci był spowodowany osunięciem się zbocza w kopalni odkrywkowej opalu. Wskaźnik absencji wypadkowej spadł z 307 w 2009-10 r. do 273 w 2010-11.
Inspektorzy górniczy przeprowadzili 1 512 inspekcji i 179 audytów, które poskutkowały wydaniem 345 nakazów oraz 1 334 zawiadomień o warunkach albo praktykach niespełniających norm.
Inspektorat Górniczy otrzymał ponadto 107 skarg związanych z bezpieczeństwem pracy, dlatego też znaczna liczba roboczogodzin pracowników inspekcyjnych została przeznaczona na badanie możliwości wystąpienia potencjalnych zdarzeń i kwestie dotyczące zgodności stanu faktycznego z wymaganiami przepisów.
Według ministra ds. górnictwa, do wzrostu poprawy bezpieczeństwa w Queensland przyczyniły się inicjatywy zmierzające do poprawy bhp w kopalniach, do których należało np. zastosowanie w górnictwie systemu czujników zbliżeniowych w pojazdach. Ponadto, Inspektorat Górniczy zajął się kwestią stosowania polimerów w kopalniach węglowych oraz dokonał przeglądu ekspozycji pracowników kopalń na cząstki w spalinach z silników Diesla. Przeprowadzono również szkolenia, których celem było wsparcie przedsiębiorców wydobywających opale i kamienie szlachetne przy opracowaniu i wdrożeniu systemów zarządzania bhp w zakładach wydobywczych. Inną inicjatywą z zakresu bhp było zaprezentowanie pierwszego na świecie mobilnego podziemnego laboratorium do badania składu powietrza. Umożliwia ono ciągłą automatyczną analizę poziomu stężenia tlenku węgla, dwutlenku węgla i tlenu w 20 różnych miejscach w jednej kopalni.

do góry