Strona główna/O nas/Ze świata/Nowe amerykańskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i (..)

Nowe amerykańskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w górnictwie

16 Lutego 2007

W 2006 r. w USA weszły w życie przepisy nowelizujące ustawowe regulacje z 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w górnictwie. Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców prowadzących eksploatację w podziemnych kopalniach węgla obowiązek sporządzania planów reagowania kryzysowego dostosowanych do specyficznych warunków poszczególnych kopalń. Nowe regulacje wymagają, aby każda kopalnia miała do swojej dyspozycji co najmniej dwa zastępy ratownicze, które są w stanie dotrzeć do miejsca niebezpiecznego zdarzenia nie później niż w ciągu godziny. Przepisy zwiększają odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie federalnych norm w zakresie bezpieczeństwa i zwiększają uprawnienia MSHA (Administracja ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Górnictwie), stwarzając możliwość czasowego zatrzymania ruchu kopalni uchylającej się od płacenia kar pieniężnych. Ponadto zgodnie z nowym aktem prawnym zostały podjęte prace nad rozwiązaniami służącymi poprawie bezpieczeństwa w górnictwie, a także powstało nowe biuro do spraw poprawy stanu bezpieczeństwa w górnictwie w ramach Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia (NIOSH). Ponadto przepisy ustanawiają fundusz stypendialny i granty przeznaczone na cele związane ze szkoleniem pracowników w zakresie bezpieczeństwa w górnictwie.

Źródło: www.msha.gov

do góry