Strona główna/O nas/Ze świata/Nowe wytyczne dla służb ratownictwa górniczego w USA

Nowe wytyczne dla służb ratownictwa górniczego w USA

15 Lutego 2008

Amerykańska Administracja ds. Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia w Górnictwie (MSHA) 8 lutego br. opublikowała nowelizację wytycznych dla służb ratownictwa górniczego w podziemnych kopalniach węgla kamiennego. Opracowanie nowych reguł wypływa z obowiązku realizacji ustawy górniczej z 2006 r. (tzw. Miner Act) i jest wynikiem wniosków sformułowanych po niebezpiecznych zdarzeniach w amerykańskim górnictwie węglowym. Głównym założeniem przyjętym przy nowelizacji zasad dla ratowników była potrzeba usprawnienia funkcjonowania służb ratowniczych, skrócenia czasu reagowania jednostek ratowniczych i poprawy efektywności działania zastępów ratowniczych. Nowe zasady mają także doprowadzić do zwiększenia ilości i poprawy jakości szkoleń dla ratowników górniczych.

W nowych wytycznych ustalono m.in. wymóg obecności w każdej kopalni i na każdej zmianie osoby przeszkolonej w zakresie reagowania w sytuacji zagrożenia. Ponadto wprowadzono obowiązek obsługi każdej kopalni przez dwa certyfikowane zastępy ratownicze, określając jednocześnie kryteria stwierdzania kwalifikacji służb ratowniczych. Członkowie zastępów ratowniczych powinni odbyć szkolenia w każdej z obsługiwanych kopalń (również pod ziemią) oraz posiadać rozeznanie w zakresie ruchu i systemu przewietrzania obsługiwanych zakładów górniczych. Wśród wymagań jest również obowiązek uczestnictwa ratowników, dwa razy w roku, w zawodach ratowniczych.

do góry