Strona główna/O nas/Ze świata/Przewidywany gwałtowny wzrost zatrudnienia w australijskim (..)

Przewidywany gwałtowny wzrost zatrudnienia w australijskim górnictwie

28 Lipca 2008

W raporcie opracowanym na zlecenie organizacji Minerals Council of Australia szacuje się, że do 2020 r. w australijskim górnictwie zajdzie konieczność dodatkowego zatrudnienia 86 000 osób bezpośrednio związanych z produkcją. Tym samym liczebność tej grupy pracowników wzrośnie z 128 000 w 2008 r. do 215 000 w 2020 r., tj. o 68%. Niemal 50 000 nowych pracowników będzie potrzebował przemysł wydobywczy Australii Zachodniej. Ponad 20 000 dodatkowo zatrudni górnictwo rud żelaza, a 19 000 przyjmie górnictwo węglowe. Potrzebni będą przede wszystkim górnicy o wysokich i średnich kwalifikacjach zawodowych.

do góry