Strona główna/O nas/Ze świata/Zagłębia węglowe w Kolumbii Brytyjskiej źródłem (..)

Zagłębia węglowe w Kolumbii Brytyjskiej źródłem mineralnych surowców krytycznych

28 Marca 2024

Podczas konferencji AME Roundup w Vancouver, w której wzięło udział 6200 delegatów, firma Geoscience BC uruchomiła program Critical Minerals and Metals in BC Mine Tailings and Waste Rock. Przedsięwzięcie, które obejmie prowincję Kolumbia Brytyjska, ma na celu ustalenie, czy i gdzie w odpadach kopalnianych oraz skałach płonnych można znaleźć potencjalne źródła mineralnych surowców krytycznych.

Jak twierdzi Geoscience BC, w pierwszym etapie programu zebrane i przeanalizowane zostaną istniejące informacje z bieżącej oraz historycznej działalności wydobywczej. Te dane posłużą do wskazania miejsc przyszłych badań laboratoryjnych i terenowych w celu zidentyfikowania potencjalnych źródeł mineralnych surowców krytycznych, które w przeszłości uważano za niemożliwe do odzyskania lub bezwartościowe.

Fundatorami badań w pierwszej fazie są firmy: Arca Climate Technologies, która niedawno wraz z BHP uruchomiła projekt pilotażowy mający na celu wychwytywanie CO2 z odpadów kopalnianych, New Gold oraz Geoscience BC, przy wsparciu programu ze strony Ministerstwa Energii, Kopalń i Innowacji Niskoemisyjnych prowincji Kolumbia Brytyjska.

Jednocześnie Geoscience BC opublikowało wnioski z raportu dotyczącego złóż węgla w Kootenays, południowo-wschodnim regionie Kolumbii Brytyjskiej. Wskazują one, że złoża te mogą zawierać podwyższone stężenia pierwiastków ziem rzadkich (REE). Tradycyjne złoża REE wyczerpują się, a przewiduje się, że w ciągu najbliższych 15-20 lat popyt na nie znacznie wzrośnie. Wiadomo, że złoża węgla są potencjalnym źródłem pierwiastków ziem rzadkich, a w USA oraz innych krajach trwają prace nad oddzielaniem i koncentracją REE podczas przetwarzania węgla.

W badaniu Geoscience BC po raz pierwszy scharakteryzowano REE w węglu. Firma stwierdziła, że w ponad 100 przebadanych próbkach zarejestrowano podwyższone stężenia REE, dodając, że wstępne testy wskazały również techniki ekstrakcji zalecane do dalszych badań.

[www.mining.com]

do góry