Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/1. Forum Producentów Kruszyw

1. Forum Producentów Kruszyw

18 Listopada 2009

W dniu 17 listopada 2009 r. w Warszawie odbyło się 1. Forum Producentów Kruszyw. W obradach uczestniczył prezes WUG Piotr Litwa.

Tematyka wystąpień plenarnych koncentrowała się m.in. wokół zagadnień Europejskiej Polityki Surowcowej oraz rozwoju branży kruszyw w aspekcie bazy surowcowej, dostępności i ochrony złóż, a także technologii eksploatacji.

Obrady Forum były także okazją do uczczenia XV-lecia działalności Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele producentów kruszyw, firm działających na rzecz górnictwa skalnego, administracji państwowej, samorządów, nauki i organizacji pozarządowych.

do góry