Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/25. Szkoła Eksploatacji Podziemnej

25. Szkoła Eksploatacji Podziemnej

22 Lutego 2016

Wiceprezes WUG Piotr Wojtacha uczestniczył 22 lutego br. w uroczystym otwarciu jubileuszowej, 25. edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej.  Pięciodniowe obrady (22-26 lutego br.)  zgodnie z wieloletnią  tradycją odbywają się w pomieszczeniach konferencyjnych Hotelu Qubus  oraz w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Organizatorzy zapewniają, że zdecydowana większość referatów (z ponad 150 przewidywanych do wygłoszenia podczas 26 sesji tematycznych i warsztatów) dotyczyć będzie poprawy efektywności górnictwa podziemnego we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Inauguracyjna sesja plenarna pt.  „Zmieniamy górnictwo, zmieniamy regiony” zgromadziła liczne grono uczestników.

Podczas drugiego dnia wydarzenia uczestnicy konferencyjnych obrad biorą udział w sesjach problemowych. Tematem jednej z nich,  przygotowanej z inicjatywy prezesa WUG, będzie technika i technologia kotwienia wyrobisk. Od stycznia 2015 roku pracownicy nadzoru górniczego promują obudowę kotwową jako skuteczny sposób wzmocnienia obudowy podporowej w kopalniach węgla kamiennego oraz zabezpieczania górników przed opadem skał ze stropów i ociosów. Sesję pt. „Dobre praktyki w technice i technologii kotwienia wyrobisk” otworzy wiceprezes WUG Wojciech Magiera. Tomasz Szostek z Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG przedstawi podczas tych obrad uwarunkowania formalno-prawne stosowania obudowy kotwowej w polskich kopalniach węgla kamiennego. W referacie Jerzego Migdała z tego samego departamentu WUG zaprezentowane zostaną doświadczenia i wnioski ze stosowania samodzielnej obudowy kotwowej w wyrobiskach KWK „Anna” i KWK „Staszic”. Ponadto, podczas tej dwuczęściowej sesji, przedstawione zostaną stanowiska rzeczoznawców oraz aspekty projektowe obudowy kotwowej.

Uroczystą Galę SEP zaplanowano w czwartek w Teatrze im J. Słowackiego, a w jej programie przewidziano m.in. ogłoszenie  wyników cyklicznych, corocznych konkursów: „Bezpieczna Kopalnia”, „Kopalnia Roku”, „Górniczy Sukces Roku” oraz X Turnieju Wiedzy Górniczej. Ogłoszenie werdyktów jurorów  zostanie połączone z wręczeniem nagród zwycięzcom konkursów. Janusz Malinga z WUG przedstawi uczestnikom gali raport o stanie bezpieczeństwa w górnictwa w Polsce w roku 2015.

Prezes WUG objął honorowym patronatem dwie sesje tematyczne tegorocznej SEP - dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w kopalniach oraz technologii kotwienia wyrobisk. Konkurs „Bezpieczna Kopalnia” po raz 21. został zorganizowany we współpracy z WUG.

do góry