Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/31 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. Oceny (..)

31 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. Oceny Eksploatacji Górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice

23 Listopada 2010

24 listopada br. w KWK "Budryk" odbędzie się 31 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice. Posiedzenie Zespołu prowadzić będzie Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach udział wezmą: Wójt Gminy Gierałtowice, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, przedstawiciele Zarządu Kompanii Węglowej S.A., Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Centrum Wydobywczego "Zachód" i przedstawiciele Zakładów Górniczych. Omawiany będzie zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2010 r. oraz planowanej w IV kwartale 2010 r. i I kwartale 2011 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ograniczenie zagrożenia powodziowego na terenach Gminy Gierałtowice, w kontekście dokonanej i planowanej eksploatacji górniczej. Omawiane także będą zakresy usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych.

do góry