Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/33 rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

33 rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

3 Września 2013

Dzisiaj w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się uroczystości upamiętniające podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego. Jednocześnie uczczono 25. rocznicę górniczych strajków w 1988 roku. W obchodach uczestniczyła delegacja Wyższego Urzędu Górniczego. 
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. Homilię wygłosił metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc. Następnie uczestnicy uroczystości przejechali pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego na plac przy kopalni "Zofiówka", gdzie złożyli wiązanki kwiatów. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda i przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "S" Dominik Kolorz wygłosili krótkie przemówienia.
W godzinach popołudniowych odbyła się uroczysta sesja Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność", związana z rocznicą górniczych strajków. Podczas sesji wyświetlono film pt. "Skok do wolności".
W Porozumieniu Jastrzębskim strajkujący górnicy wywalczyli m.in. zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach, wolne soboty dla całej Polski oraz podwyżki zarobków w ślad za wzrostem kosztów utrzymania. Przyjęto również zasadę bezwarunkowego przestrzegania dobrowolności pracy w dni ustawowo wolne. Władza zobowiązała się, że od 1981 r. ustalony będzie pułap minimalnych i maksymalnych płac w kraju. Poza tym przyjęto również wiele branżowych postulatów pracowników kopalń.

do góry