Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/38. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

38. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów

10 Października 2013
W dniu 10 października 2013 r. w KWK "Knurów-Szczygłowice" w Knurowie odbyło się 38. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów.
Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Zastępca Prezydenta Miasta Knurowa, przedstawiciele RZGW, Nadleśnictwa Rybnik oraz KWK "Knurów-Szczygłowice".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2013 r. oraz planowanej w IV kwartale 2013 r. i w I kwartale 2014 r. oraz przedstawiono oddziaływanie tej eksploatacji na powierzchnię terenu. Zaprezentowano również zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono także zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia Zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na przebieg prac prowadzonych przez KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice, związanych z rekultywacją obszaru "Stara Dolina Potoku Wilcza" oraz na prowadzone działania poprzedzające eksploatację górniczą planowaną w rejonie przepustu PKP nad rzeka Bierawką i w rejonie potoku Czuchowskiego. Ponadto Kopalnia przedstawiła informację na temat remontów i stanu dróg będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa.
do góry