Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

1 Października 2015

30 września br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. W wydarzeniu uczestniczyli wiceprezes WUG Piotr Wojtacha i główny specjalista w Departamencie Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG Henryk Kornas, który wcześniej brał udział w pracach komisji konkursowej. Celem konkursu było wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy.

W tym roku komisja konkursowa przyznała 11 nagród i 16 wyróżnień. Nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia wręczył minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Profesor Danuta Koradecka oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.   

Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzeń lub technologii, osiągnięta poprawa warunków pracy oraz zakres zastosowania i możliwość upowszechnienia - to podstawowe kryteria oceny zgłoszonych prac. Pod uwagę wzięte zostały także efekty ekonomiczne oraz wpływ na tworzenie kultury bezpieczeństwa.  

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy organizowany jest od 1972 roku przez Ministerstwo Pracy. Ma na celu inicjowanie działań i upowszechnianie nowych rozwiązań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w środowisku pracy.

do góry