Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/9. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej (..)

9. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

13 Listopada 2015

12 listopada br. odbyło się 9. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.  W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, firmy Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. oraz zakładów górniczych: KWK „Bobrek”, KWK „Centrum", KWK „Piekary” i ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o.

Reprezentant KWK „Bobrek” omówił uchwałę dotyczącą monitoringu wpływów z eksploatacji górniczej na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia.

Następnie przedstawiciele zakładów górniczych zaprezentowali dane o zakresie eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2015 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2015 r. oraz I kwartale 2016 r. Omówiono również oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu oraz realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych w roku 2014 .

Wiele uwagi poświęcono sprawom związanym z odpowiedzialnością za wyrządzone szkody górnicze w aspekcie wspomnianych wyżej zmian właścicielskich. Omówiono szczegółowo kwestie techniczne, formalne i finansowe usuwania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładów górniczych, należących do niedawna do Kompanii Węglowej S.A.      

Podczas posiedzenia poruszono również problemy z bieżącym odwadnianiem niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom. Przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. poinformował o braku nowej ugody z Gminą Bytom, regulującej kwestię odwadniania niecek począwszy od 2016 r., bądź aneksu przedłużającego termin realizacji zadania wg aktualnie obowiązującej ugody.

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy podjęli decyzję o kontynuacji uchwały dotyczącej monitoringu wpływów pochodzących z eksploatacji górniczej KWK „Bobrek” na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia.

do góry