Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Aparaty ucieczkowe z butlą tlenową

Aparaty ucieczkowe z butlą tlenową

30 Maja 2016

Od ubiegłego roku WUG zabiega o uruchomienie projektu badawczego służącego opracowaniu nowej konstrukcji aparatu ucieczkowego dla kopalń węgla kamiennego. Chodzi o izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego, wyposażony w butlę tlenową oraz umożliwiający pełną kontrolę jego stanu technicznego w kopalni, bez utraty jego funkcjonalności (dla obecnie stosowanych aparatów każda kontrola jest niszcząca). Prowadzone działania są próbą definitywnego  rozwiązania problemu z niezawodnością użytkowanych przez górników i ratowników górniczych aparatów ucieczkowych oraz realizacją uchwały z 9 grudnia 2015 r. eksperckiej  Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, działającej przy prezesie WUG.

Powołany przez prezesa WUG  Zespół doradczo-opiniodawczy do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego, który rozpoczął pracę 19 maja br., ma opracować m.in. wstępne założenia techniczne dla nowego aparatu ucieczkowego z tlenem sprężonym w butli, przeznaczonego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

W skład zespołu prezes WUG powołał przedstawicieli przedsiębiorców górniczych: Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., TAURON Wydobycie S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Węglokoksu Kraj Sp. z o.o., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., a także przedstawicieli Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Pracami zespołu kieruje zastępca dyrektora Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG – Dariusz Katan.

do góry