Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Barbórka 2009: honory i wyróżnienia dla nadzoru (..)

Barbórka 2009: honory i wyróżnienia dla nadzoru górniczego

7 Grudnia 2009

W dniu 4 grudnia 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyła się akademia z okazji Dnia Górnika. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Paweł Wypych, główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając, główny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski, szef służby cywilnej Sławomir Brodziński, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, wiceprezes Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Przemysłowego, Ochrony Pracy i Nadzoru Górniczego Ukrainy Oleg Rumieżak. Oficjalne wystąpienia obfitowały w wypowiedzi podkreślające istotną rolę działalności nadzoru górniczego oraz znaczenie kwestii zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w górnictwie. Nagrodzono licznych pracowników urzędów górniczych. Wręczono 15 Krzyży Zasługi: dwa złote, trzy srebrne i dziesięć brązowych. 22 osoby zostały wyróżnione prezydenckim Medalem za Długoletnią Służbę. Liczni pracownicy otrzymali Odznakę Honorową „Zasłużony dla górnictwa” oraz stopnie górnicze.

W otwierającym uroczystość wystąpieniu prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa tradycyjnie podsumował działalność organów nadzoru górniczego w okresie ostatniego roku. Nawiązał do wrześniowej tragedii w kopalni „Wujek”, a także wspomniał o pracownikach urzędów górniczych, którzy odeszli w ostatnim czasie, zwłaszcza o Grzegorzu Paździorku, dyrektorze generalnym WUG, który zmarł we wrześniu br. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. Zwrócił uwagę na rozwijające się i nowe formy działalności urzędów górniczych w zakresie promocji bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie: organizowanie spotkań i seminariów dla osób dozoru kopalń, wydawanie broszur i ulotek, rozwój miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”. Podkreślił, że dzięki wyposażaniu pracowników urzędów górniczych w specjalistyczny sprzęt kontrole przeprowadzane przez urzędy górnicze zyskują na efektywności i niezależności. Zwrócił uwagę na nowe płaszczyzny współpracy z zagranicą, w tym z Państwowym Komitetem Bezpieczeństwa Przemysłowego, Ochrony Pracy i Nadzoru Górniczego.

– Podsumowując ostatnie 12 miesięcy naszej pracy, wybiegamy jednocześnie myślami do przodu. Chcemy naszym przyszłym działaniom nadać nowy kierunek odpowiadający wyzwaniom współczesnego polskiego górnictwa. Ukierunkowaniu naszych przyszłych poczynań służy niedawno podpisana „Strategia działania urzędów górniczych na lata 2010-2014”. Dokument ten jest efektem prac prowadzonych w Wyższym Urzędzie Górniczym od czerwca 2009 r.: analiz strategicznych, uzgodnień wewnętrznych i konsultacji z kluczowymi partnerami. Proces konsultacji udowodnił, że istnieje szerokie poparcie dla nakreślonych na najbliższe pięć lat kierunków działań urzędów górniczych – powiedział prezes Piotr Litwa.

Podkreślił także, że poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie to wspólne zadanie przedsiębiorców, organów administracji publicznej, organizacji społecznych, jednostek naukowo-badawczych i wielu innych podmiotów. Jak stwierdził, prawdziwy przełom w tej dziedzinie będzie możliwy, gdy założenia strategiczne zyskają przełożenie na zmianę stylu pracy załóg górniczych, a liderami zmian staną się przedsiębiorcy prowadzący działalność górniczą.

Wicepremier Waldemar Pawlak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na poprawiającą się sytuację ekonomiczną górnictwa, zwracając uwagę m.in. za systematyczne odtwarzanie możliwości wydobywczych kopalń.

Minister z Kancelarii Prezydenta Paweł Wypych odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez Lecha Kaczyńskiego.

-   Procesy restrukturyzacyjne spowodowały zmniejszenie liczby polskich kopalń, niestety, nie ograniczyło to wypadków i katastrof górniczych. Historia tragicznych wydarzeń w kopalniach jest równie długa, jak dzieje samego górniczego stanu, i nigdy, mimo najlepszych zabezpieczeń i procedur, nie zdołamy całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z tym zawodem. Musimy czynić, co w naszej mocy, aby ograniczyć rozmiar nieszczęść dotykających górnicze rodziny i środowisko – czytamy w liście prezydenta RP.

Główny geolog kraju, wiceminister środowiska Henryk Jacek Jezierski podkreślił, że nadzór górniczy nie ponosi odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa załóg firm wydobywczych. Nie można przy każdym pracowniku postawić kontrolera. Musi się zmienić podejście do bezpieczeństwa samych pracowników – dodał minister Jezierski.

Myślą przewodnią wystąpienia wojewody Zygmunta Łukaszczyka było podkreślenie roli przedsiębiorstw górniczych, które są producentami energii, znaczącymi pracodawcami i płatnikami podatków.

Barwnym elementem uroczystości było nadanie szpad górniczych pracownikom urzędów górniczych. Oddzielne pasowanie na „starą strzechę” przypadło w udziale Ewie Zalewskiej – dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska, która otrzymała szpadę górniczą z rąk prezesa Piotra Litwy.

Na ręce szefa WUG wpłynęły liczne życzenia i gratulacje od przybyłych na uroczystość przedstawicieli organów państwowych, świata nauki, przedsiębiorstw górniczych, górniczych związków zawodowych i organizacji społecznych. W holu budynku WUG prezentowano prace plastyczne podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych, która pomaga poszkodowanym w wypadkach i rodzinom poległych górników.

Przed akademią pracownicy urzędów górniczych uczestniczyli w uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez metropolitę górnośląskiego, arcybiskupa Damiana Zimonia w kościele pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła w Katowicach.

do góry